Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dobrowolne ubezpieczenie społeczne

art. 36 ust. 6 ustawy o s.u.s. osoby, które zamierzają kontynuować ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgłaszają wniosek o objęcie tymi ubezpieczeniami w terminie 30 dni od ustania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Przykład 1 Jan Kowalski

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2006

Eksmisja współmałżonka po rozwodzie

zgody, a sąd nie będzie orzekał o wspólnym zamieszkiwaniu pozostanie Panu jedynie postępowanie sądowe o eksmisję. Dopiero mając orzeczenie sądu o eksmisji może Pan za pomocą komornika ją eksmitować, chyba że wyrok sądu będzie dotyczył eksmisji z

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2007

Ponowne ustalenie kapitału początkowego przez ZUS

Wysłałem do ZUS wniosek o ustalenie kapitału początkowego. W tym miesiącu, po prawie dwóch latach otrzymałem decyzję, w której nie uznano okresu zatrudnienia od 1969 do 1991 z powodu dostarczenia kopii a nie oryginałów świadectw pracy (nie

Słowa kluczowe: kapitał początkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 września 2008

Dostęp do rachunku bankowego współmałżonka w razie podziału majątku wspólnego

uczestnikiem takiego postepowania powinien złożyć stosowny wniosek zobowiązujący współmałżonka do wykazania takich informacji lub wprost złożyć wniosek aby sąd wystąpił do banku o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie salda rachunku

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Egzekucja z aktu notarialnego

mogą być tego koszty? Na jakie przepisy należy się powołać?

Jeżeli nie uda się Panu dotrzymać terminu określonego w akcie notarialnym na spłatę zobowiązania, to wówczas Pana żona, może złożyć do sądu taki akt wraz z wnioskiem o opatrzenie go

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 stycznia 2008

Ugoda z wierzycielem

wierzyciela za przedłużenie postępowania. Przesłanie wezwania do zapłaty jest pierwszym elementem przygotowującym do złożenia pozwu w sądzie o zapłatę. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu do zapłaty, wierzyciel może złożyć

Słowa kluczowe: ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 grudnia 2006

Udostępnienie informacji publicznej

Skierowałem do Burmistrza wniosek o udostępnienie informacji publicznej t.j. wykazu podmiotów którym udzielono pomocy w zakresie podatków i opłat w 2008 roku. W odpowiedzi udzielonej po 17 dniach uzyskałem wykaz (bez nazw podmiotów) ale do swojej

Słowa kluczowe: informacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 września 2008

Zameldowanie nie stanowi tytułu do zajmowania lokalu

eksmisję, a to z kolei wydłuży okres postępowania w sprawie opróżnienia i wydania mieszkania. W razie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy o eksmisję będzie mógł Pan wystąpić do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji i opróżnienie lokalu

Słowa kluczowe: eksmisja, lokal mieszkalny, lokator, najem
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 grudnia 2013

Niedopłata ceny za zakup domu.

kupujący nie zapłaci tej pozostałej części ceny, mimo pisemnego wezwania go, konieczne będzie sporządzenie powództwa do sądu o zapłatę. Powództwo takie podlega opłacie sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Nie musiałaby pani takiego pozwu

Słowa kluczowe: cywilne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Jak mogę się dowiedzieć o treści wyroku i uzasadnieniu

niniejszym wniosku. Proszę przy tym pamiętać o wskazaniu sygnatury akt sprawy ewentualnie również oznaczenia stron oraz adresu, na który zostanie doręczony tenże wyrok wraz z uzasadnieniem. Taki wniosek składa Pan do sądu, który wydał wyrok w Pana sprawie

Słowa kluczowe: wyrok
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 301  |  302  |  303  |  304  |  305 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.