Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Sprzeciw od nakazu zapłaty dotyczy jedynie tych dłużników solidarnych, wobec których został on uwzględniony

sprzeciw za zasadny w jednym punkcie, w pozostałych, sprzeciw odrzucił. Ja rozliczyłem się z tą firmą zgodnie z zasądzonym wyrokiem. Teraz, po kilku latach, firma ta wystąpiła do komornika o egzekucję wobec moich wierzycieli co do kosztów z tamtego nakazu w

Słowa kluczowe: sprzeciw
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 stycznia 2010

Ustanie obowiązku alimentacyjnego na pełnoletnie dziecko

przedstawicielem ustawowym małoletniego. W razie wszczęcia egzekucji to dziecko jest wnioskodawcą, który składa wniosek do komornika i to dziecko jako uprawnione do alimentacji domaga się ich egzekucji. Z chwilą osiągnięcia pełnoletności rodzic przestaje być

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2011

Umocowanie do reprezentacji osoby ubezwłasnowolnionej

terminu do wniesienia apelacji Pani/Pana mama powinna złożyć przedmiotowy wniosek w ciągu 7 dni od chwili wydania postanowienia o ustanowieniu jej opiekunem prawnym męża. W naszej ocenie Sąd pracy słusznie oddalił wniosek o przywrócenie terminu w

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lipca 2007

Wyznaczenie terminu rozprawy zależy jedynie od sądu

Czy jest określony czas odpowiedzi sądu na wniosek o przyspieszenie wyznaczenia terminu rozprawy, jeśli tak to jaki? Co zrobić jeśli prokurator chciał, bez sprawy, zatrzymania prawa jazdy na dwa lata, a po moim sprzeciwie czekam już dwa lata na

Słowa kluczowe: rozprawa, rozprawa sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2008

Zwrot odliczonej ulgi budowlanej

zwrotu. Nie mniej jednak interpretacja dokonana przez nas w oparciu o wyżej cytowane przepisy nie ma charakteru wiążącego. W powyższej sprawie konieczne jest wystąpienie do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2007

Umorzenie należnego podatku od sprzedaży mieszkania

skierować ponownie pismo do Naczelnika, z prośbą o wydanie decyzji w zakresie umorzenia należności podatkowych. Co do możliwości umorzenia należności podatkowych, to zastosowanie w tym przypadku ma art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym, organ

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2007

Odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe oraz przedawnienie tego przestępstwa

kosztów postępowania. Zgodę na takie poddanie się odpowiedzialności wydaje sąd, po zapoznaniu się ze sprawą. Jednak to organ skarbowy prowadzący postępowanie przygotowawcze musi skierować taki wniosek do sądu o udzielenie zezwolenia. Decyzja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Zbycie ekspektatywy a skutki podatkowe

. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa w przypadku szeroko pojętego pojęcia nieruchomości, do źródeł przychodów z tego tytułu zalicza m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części albo udziału w nieruchomości oraz

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2008

Zobowiązania podatkowe nie przedawniają się w przypadku wszczęcia egzekucji

, celowym i prawidłowym byłoby złożone pismo odwoławcze od tej decyzji?

Do zaległości wynikających z podatku od nieruchomości, zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 listopada 2008

Ryczałt na jazdy lokalne udzielany pracownikowi przez pracodawcę

Pytanie o zgodność umowy cywilnoprawnej, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, z obowiązującym prawodawstwem dot. używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Pracodawca proponuje ryczałt zwany dodatkiem i zakłada w umowie że ryczałt pokrywa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 lipca 2010
« Poprzednia 1 … 296  |  297  |  298  |  299  |  300 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.