Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rada szkoły powstaje na wniosek rodziców lub z inicjatywy dyrektora

uprawnienia. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. Reasumując w opisanym stanie faktycznym, w naszej ocenie jeżeli do dyrektora wpłynie wniosek o utworzenie rady szkoły, dyrektor nie ma możliwości oddalenia tego wniosku, jeżeli zgodnie ze

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2012

Członek spółdzielni mieszkaniowej obowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

2000 roku ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych , członkowie spółdzielni , którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2011

Zmiana nazwiska

formie decyzji administracyjnej, na która przysługuje odwołanie (w razie gdyby decyzja nie była po myśli wnioskodawcy) do odpowiedniego organu wyższego stopnia. Wniosek o zmianę nazwiska podlega opłacie skarbowej w kwocie 37 zł. Do wniosku należy

Słowa kluczowe: nazwisko
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2007

Prawo osoby, która dokonała nadbudowy budynku stanowiącej własność osoby trzeciej

dokonane przeniesienie, może złożyć wniosek o powołanie biegłego sądowego, który na potrzeby tego postępowania sporządzi stosowną opinię. Zwrot poniesionych nakładów na cudzą rzecz Jeżeli nie zachodzą przesłanki do żądania przeniesienia

Słowa kluczowe: nakłady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Pokrzywdzony może żądać naprawienia szkody w postepowaniu karnym

. Zgodnie z treścią art. 49a k.p.k. (kodeksu postępowania karnego), jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 maja 2011

Wykup mieszkania przed nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

związku z tym osoby, które wcześniej wykupiły mieszkania mogą ubiegać się w spółdzielni mieszkaniowej o odszkodowanie wynikające z wcześniejszego wykupu mieszkania. Czy mogę ubiegać się o takie odszkodowanie, jeżeli już nie jestem członkiem tej spółdzielni

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2007

Przeniesienie własności mieszkania przez dłużnika

, gdyż zobowiązana jest Pani do dożywotniego zapewniania Pani matce utrzymania. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Do takiego obciążenia stosuje się odpowiednio

Słowa kluczowe: darowizna, dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 grudnia 2006

Sposoby dochodzenia należności

organ egzekucyjny nie wyegzekwuje długu, wówczas zgodnie z treścią art. 913 k.p.c. można złożyć do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2011

Wznowienie postępowania

Mam prawomocny wyrok w sprawie mojego dłużnika. Złożyłam wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na współmałżonka, ale sąd oddalił w obu instancjach oddalił mój wniosek. Dowiedziałam się jednak, że sąd nadał taką klauzulę na wyrok dotyczący tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Obowiązek rozliczenia się właściciela lokalu mieszkalnego z pobranych zaliczek na opłacenie mediów

właściciela z prośbą o rozliczenie się za lata 2006-2007 z pobranych zaliczek za tzw. media. Opłaty uiszczam bezpośrednio na konto Wspólnoty, która odmówiła mi rozliczenia, informując, że nie jest stroną. Od właściciela natomiast otrzymałam odpowiedź, iż nie

Słowa kluczowe: czynsz, nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 października 2008
« Poprzednia 1 … 295  |  296  |  297  |  298  |  299 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.