Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami.

Oddana do rąk Czytelnika publikacja stanowi zbiór szesnastu tekstów, poświęconych różnym aspektom i wymiarom szeroko rozumianego czasu wolnego, Niektóre z poruszanych w nich kwestii omawiane i dyskutowane były podczas konferencji naukowej pt

Słowa kluczowe: a, A+++, Cyfra+, czas
Kategoria: Psychologia
Data utworzenia: 1 lutego 2012

Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców

życia i dochodzenia do własnych wizji godnych czerpania wartości, nabywania wielu potrzebnych umiejętności. Bywa, że marzenie to spełnia się – przynajmniej w jakiejś mierze. Często jednak nauka szkolna przynosi nadmierne trudności, niesie rozmaite

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, atmosfera
Kategoria: Psychologia
Data utworzenia: 1 lutego 2012

E-learning dla dorosłych

wątpienia praca ta należy do najlepszych podręczników kształcenia zdalnego realizowanego z wykorzystaniem komputerów i sieci. Społeczna aktualność problematyki, poziom merytoryczny książki, jej zgodność z paradygmatem współczesnej dydaktyki oraz znaczna

Kategoria: Psychologia
Data utworzenia: 1 lutego 2012

Metafizyczne niepokoje Bóg w twórczości Stefana Żeromskiego

warsztatu naukowego i przygotowania do pracy nad kolejną książką.

Kategoria: Różne
Data utworzenia: 3 lutego 2012

Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska

przez uregulowania prawne Unii Europejskiej. [...] Nie ulega bowiem wątpliwości, że Unia Europejska przywiązuje należytą wagę do tych zagadnień. Niniejsza monografia charakteryzuje się wieloaspektowym ujęciem problematyki środowiskowej i - w mojej opinii

Słowa kluczowe: A+++, Cyfra+, e-przelew., eko–innowacje
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 6 lutego 2012

Finanse jednostek samorządu terytorialnego

jednocześnie pozostawienie marginesu do dalszych badań nad rozwojem samorządności w Polsce w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 8 lutego 2012

Autorytety w opiniach młodzieży

merytorycznie bardzo nośna, wartościowa i wzorcowa pod względem metodologicznym, badaczka zastosowała bowiem zróżnicowane metody ankietowe oraz wypracowania uczniów. Wyniki badań mogą być wykorzystane nie tylko do rozpoznania wartości współczesnej młodzieży, ale

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, auto
Kategoria: Różne
Data utworzenia: 16 lutego 2012

Etyka public relations. Konteksty. Koncepcje. Kontrowersje

—bardziej ostrożne lub wręcz negatywne (wskazujące na zaburzenia sfery publicznej z owego faktu wynikające). Ideą książki jest odniesienie się do owej tendencji i sporów przez nią generowanych w kontekście etyki profesjonalnej, zwłaszcza etyki public

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Data utworzenia: 22 lutego 2012

Nowa Polityka Wschodnia

numerach. Oddając w Państwa ręce pierwszy numer „Nowej Polityki Wschodniej”, w imieniu Redakcji, zapraszamy gorąco do współpracy. Czekamy na Państwa sugestie i uwagi, deklarując jednocześnie, że nawet te najbardziej krytyczne zostaną przez Radę Naukową

Kategoria: Różne
Data utworzenia: 27 lutego 2012

Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości

historyczny kontekst fałszerstwa. W przeszłości zdecydowanie odrzucany, we współczesnej nauce falsyfikat awansował do rangi źródła historycznego, zasługującego na studia i interpretacje. Autorzy tekstów zamieszczonych w niniejszym tomie podejmują problem

Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, badania
Kategoria: Historia
Data utworzenia: 27 lutego 2012
« Poprzednia 1 … 2953  |  2954  |  2955  |  2956  |  2957 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.