Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawniosek+do+komornika+o+rozliczenie
Wniosek o wyłączenie komornika -

 Wniosek o wyłączenie komornika zgłasza się na piśmie do komornika prowadzącego postępowanie, uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia. Komornik jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wyłączenie, przekazać wniosek do sądu rejonowego, przy którym działa, wraz z pisemnymi wyjaśnieniami.

2. Sąd rejonowy, przy którym działa komornik, rozpoznaje wniosek o wyłączenie komornika w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku. Orzekając o wyłączeniu komornika, sąd wyznacza jednocześnie innego komornika do prowadzenia sprawy, której wyłączenie dotyczy.
3. Postanowienie w przedmiocie wyłączenia komornika sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Na postanowienie to zażalenie nie przysługuje.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zastępcy komornika oraz do asesorów i aplikantów komorniczych, jeżeli osoby te prowadzą postępowanie lub dokonują określonych czynności w sprawie.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do komornika stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o wyłączeniu sędziego.
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.o komornikach sądowych i egzekucji art.9

 

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 31644 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustawa podwyżkowa dla białego personelu weszła w życie

. Ponadto mają one zostać dodane do wynagrodzenia zasadniczego. Aktualnie większość szpitali wypłacała podwyżki w formie dodatków.

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 października 2007

Pomoc publiczna udzielana w procesach prywatyzacji

udzielania przedsiębiorcom bezgotówkowej pomocy regionalnej na rozwój nowych inwestycji. Zmienione przepisy tworzą skuteczniejszy system zachęt inwestycyjnych. Konieczność nowelizacji obowiązujących regulacji wynika z potrzeby dostosowania do nowych wymogów

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 4 sierpnia 2009

Komisja Europejska rozważa udzielenie wsparcia dla budowy elektrowni atomowej

, Tauronem, Eneą oraz KGHM Polska Miedź, które zostały wyznaczone przez rząd do zrealizowania tego projektu, ale liczą na pomoc państwa przy tej inwestycji. Jednak z ostatnich informacji wynika, że KE może nie udzielić zgody na takie subwencje.

Kategoria: Inne
Data utworzenia: 12 grudnia 2013

Już wkrótce zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy w niedzielę i święta

rezygnację z pracy zmianowej, co powinno być dobrze odebrane przez pracowników. Nie jest jednak do końca jasne, jakie firmy i w jakim dokładnie zakresie będą mogły z nowych przepisów skorzystać.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 5 lutego 2014

Kiedy sąd może ograniczyć, a kiedy pozbawić rodziców prawa kontaktu z dzieckiem

gwarantującym prawidłowy rozwój psychiczny małoletniego i stanowią wyraz realizacji prawa dziecka do życia w rodzinie czy wychowania przez rodziców. Dlatego też ograniczenie czy pozbawienie rodziców prawa kontaktów z dzieckiem jest środkiem surowym i orzekanym w

Data utworzenia: 7 lipca 2014

Czy chory psychicznie odpowiada za szkodę?

od tej reguły szereg licznych wyjątków. Jednym z nich jest wyrządzenie szkody w stanie wyłączającym świadomość lub swobodę podejmowanych czynów. Wydaje się zatem, że choroba psychiczna może być wystarczającym powodem do tego, aby uniknąć

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2014

Skutki podpisania weksla

dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty określonej kwoty pieniężnej albo sam przyrzeka, że ową sumę zapłaci odbiorcy weksla. Podpisanie weksla rodzi różne znaczące skutki na gruncie prawnym. Warto też podkreślić, że złożony podpis jest już co do zasady

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 września 2012

Co grozi za niewykonywanie prac społecznych?

, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, ma

Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 listopada 2012

W jaki sposób można skasować punkty karne?

) skutkuje utratą prawa jazdy, a ponowne jego zdobycie jest obarczone koniecznością powtórnego zdawania egzaminu teoretycznego i praktycznego, a te jak wiadomo nie należą do najłatwiejszych. Ustawodawca przewidział jednak możliwość zmniejszenia nazbieranych

Kategoria: Inne
Data utworzenia: 20 listopada 2012

Wspólnotowy znak towarowy

Znak towarowy w rozumieniu Prawa własności przemysłowej to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 8 stycznia 2013
« Poprzednia 1 … 1912  |  1913  |  1914  |  1915  |  1916 … 3165 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.