Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawina pracownika
 
Wyszukiwana fraza:

wina pracownika

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 38 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Za szkodę wyrządzoną przez pracownika klientowi odpowiada pracodawca

z treści art. 120 § 1 k.p. (kodeksu pracy), który stwierdza, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika

umowy o pracę bez wypowiedzenia, tj. ze skutkiem natychmiastowym. Jest to tzw. dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę. Aby pracodawca mógł na tej podstawie rozwiązać umowę o pracę musi wystąpić wina po stronie pracownika, z powodu której nie można żądać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC zakładu pracy

nie będzie miał z tego tyt. problemów, ( ja nadal chcę tam pracować). Jeśli chodzi o winę to była to niby wina tego kierowcy ale też moja bo nie powinienem tam stać. Na końcu jednak można by obarczyć winą firmę bo nie było odpowiedniego oznakowania i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 stycznia 2008

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych musi być zawinione, tzn. musi wystąpić wina osoby odpowiedzialnej, np. poprzez przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków, którego skutkiem jest w tym przypadku powstanie obowiązku zapłaty odsetek. Odpowiedzialność

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2008

Przyjmując wypowiedzenie zmieniające pracownik nie może skorzystać z przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w tym trybie

zaproponowanymi warunkami przez pracodawcę. Jedynie zgodnie z treścią art. 42 § 3 k.p. w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Pismo pracodawcy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2012

Wypadek przy pracy

W przypadku zaistnienia wypadku przy pracy na pracodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Pracownik, a także w przypadku wypadków śmiertelnych członkowie jego najbliższej rodziny mają prawo do uczestniczenia w postępowaniu powypadkowym. Ustalenia zespołu odgrywają ważną rolę w zakresie ustalenia okoliczności i przyczyn…

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 lutego 2011

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,  a także w przypadku popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 maja 2006

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika?

Nie każdy pracownik zdaje sobie sprawę z kosztów swojego zatrudnienia, które obciążają pracodawcę. Zatrudniający musi bowiem nie tylko wypłacać odpowiednie wynagrodzenie, ale także inwestować w swoich podwładnych. Dużą część pensji pochłania niestety ZUS i skarbówka – składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy…

Kategoria: Praca
Data utworzenia: 19 listopada 2014

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy - kiedy i za co?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia to tryb szczególny. Ustawodawca określił zamknięty katalog przyczyn, z powodu których możliwe jest natychmiastowe zerwanie umowy. Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 6 maja 2011

Zabezpiecz firmę na wszelki wypadek

Według danych GUS w pierwszym półroczu 2012 roku poszkodowanych przy pracy zostało ponad 40 tys. osób. Jeśli zsumować wszystkie dni, w których byli niezdolni do pracy okazałoby się, że łącznie nie mogli wykonywać swoich obowiązków przez 9 lat. Niebezpieczne zdarzenia w pracy są groźne przede wszystkim dla zdrowia i życia zatrudnionych, ale…

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 kwietnia 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.