Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawierzytelność zabezpieczona hipoteką
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 24 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Hipoteka wygasa jeżeli cesja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową kaucyjną nie określa przelania także praw z tej hipoteki

Wierzyciel dokonał przelewu na rzecz innej osoby wierzytelnosci, która zabezpieczona była hipoteką przymusową kaucyjną. W umowie nie zostało określone, że wierzyciel dokonuje także przelewu praw z przysługującego mu zabezpieczenia hipotecznego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Wygaśnięcie wierzytelności lub zrzeczenie się zabezpieczenia hipotecznego stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki

hipotece dopuszczają możliwość przelewu wierzytelności, modyfikując jedynie skutki cesji w zakresie hipoteki, wynikające z akcesoryjności (wierzytelność zabezpieczona hipoteką nie może być przeniesiona bez hipoteki, chyba że ustawa stanowi inaczej), rękojmi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Jak można wykreślić wpisy w księdze wieczystej nieruchmości

ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności). Jeżeli wierzyciel udokumentuje istnienie wierzytelności, która zabezpieczona jest wpisaną hipoteką, wówczas w celu wykreślenia ustanowionej hipoteki będzie Pani musiała dokonać spłaty wierzytelności w wysokości

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2010

Pożyczka od obcokrajowca

będzie właściwy, w przypadku zaistnienia sporów. Najkorzystniej (z uwagi na to że wierzytelność ma być zabezpieczona hipoteką na nieruchomości w Polsce) byłoby aby prawem właściwym było prawo polskie, a sądem właściwym do rozstrzygania sporów byłby sąd

Słowa kluczowe: pożyczka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 lutego 2007

W jaki sposób można zabezpieczyć spłatę umowy pożyczki?

może być zabezpieczona przez weksel, przewłaszczenie na zabezpieczenie, hipotekę, zastaw, poręczenie lub też dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez dłużnika.

Kategoria: Kredyty
Data utworzenia: 29 marca 2013

Zakres obciążenia hipoteką

Hipoteka należy do kategorii ograniczonych praw rzeczowych ustanawianych głównie na nieruchomościach. Jej podstawowym celem jest zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2013

Wygaśnięcie hipoteki

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką

zaspokoić się z obciążonej hipoteką nieruchomości – np. poprzez jej sprzedaż.

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 31 października 2013

Ustanowienie hipoteki na rzecz banku

Zgodnie z treścią art. 65 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 21 marca 2013

Uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym

wpisać nową hipotekę w miejsce skreślonej lub też, za zgodą wierzyciela, przenieść w to miejsce inną hipotekę. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku, gdy nieruchomość jest obciążona więcej niż jedną hipoteką, kolejność zaspokojenia wierzycieli jest

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.