Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+zapłaty
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym -

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.
art. 491 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+zapłaty

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28304 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Porządek obrad i zwołanie walnego zgromadzenia stowarzyszenia

Sprawa dotyczy Stowarzyszenia o osobowości prawnej. Zgodnie ze statutem, Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest m. in. przez zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej. Otóż Komisja Rewizyjna złożyła do Zarządu wniosek o zwołanie

Słowa kluczowe: stowarzyszenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2007

Rozporządzenie majatkiem na wypadek śmierci przez testament

darowizn, od podatku od spadków i darowizn zwolnione są osoby najbliższe tj. małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie a także rodzeństwo, pasierbowie, ojczym, macocha. Pozostałe osoby będą zobowiązane do zapłacenia podatku w przypadku nabycia spadku

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lutego 2007

Wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej na lat 40

jak zawarta na czas nie oznaczony. Na podstawie art. 694 Kc, do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów o dzierżawie. W tym przypadku, w zakresie wypowiedzenia umowy dzierżawy zastosowanie będzie miał art

Słowa kluczowe: dzierzawa, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2007

Zasiedzenie nieruchomości

własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. W myśl art. 176 § 1 k.c. jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2007

Darowizna w obrębie najbliższej rodziny

wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 usatwu (czyli

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 września 2007

Darowizna na rzecz współmałżonka, udziału w wykupionym od gminy lokalu mieszkalnym

mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej rewaloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku zbycia: na rzecz osoby bliskiej, pomiędzy jednostkami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2008

Konkurs także może być uznany za grę losową

do tej kategorii także innych zdarzeń o podobnym charakterze. W przypadku gdy przyznanie nagrody zależy od losowania (nawet, mimo pierwszego etapu związanego z prawidłową odpowiedzią na zadane pytanie) to można wskazać, iż taki konkurs może zostać

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Ryzyko związane z wadą rzeczy przechodzi po jej wydaniu na kupującego

obowiązek udowodnienia faktu, że wada wynika z poprzednio tkwiących w rzeczy uszkodzeń. O tyle może być to trudne dla kupującego, że rzecz działała dobrze do czasu wymiany baterii. Tym samym może to sugerować, że wada powstała przy wymianie baterii

Słowa kluczowe: reklamacja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 września 2008

Spółdzielcza umowa o pracę

Jestem członkiem spółdzielni pracy już od 19-stu lat i do tej pory nie mam spółdzielczej umowy o Pracę. Spółdzielnia nie kwapi się ja podpisać tzn. sam prezes, który ją reprezentuje. Posiadam tylko umowę o pracę. Czy obecnie podpisanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 kwietnia 2009

Uznanie dziecka przez ojca, który nie jest mężem matki wymaga uprzedniego orzeczenia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa

ma charakter deklaratoryjny i działa wstecz, co wynika z deklaratoryjnego charakteru uznania. Skutki uznania (ex tunc) rozciągają się jedynie na stosunki rodzinnoprawne między uznanym a uznającym. Do uznania dziecka małoletniego potrzebna jest zgoda

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009
« Poprzednia 1 … 441  |  442  |  443  |  444  |  445 … 2831 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.