Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+zapłaty
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym -

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.
art. 491 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+zapłaty

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28304 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spłata kredytu nie jest przesłanką braku zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania od gminy

przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Ustawa przewiduje także wyjątek od zasady, jaką jest zwrot

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2008

Nazwa instytucji nie jest zastrzeżona ale użycie jej winno być zgodne ze stanem faktycznym

. Dobre obyczaje (w znaczeniu określonym w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) rozumieć jednak należy podobnie do zasad współżycia społecznego. Są to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Normy te

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Wysokość podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług w kraju trzecim

i usług, czy też nie? Czy wystawiając fakturę mogę wystawić ją w języku angielskim, czy też muszę w języku polskim?

Istotne w przypadku podlegania podatkowi od towarów i usług jest uznanie czy w opisanym przypadku mamy do czynienia z usługą czy

Słowa kluczowe: podatek vat
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Sąsiad może prowadzić działalność na swojej działce jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego

regulujących problematykę zagospodarowania przestrzennego, organy gminy zostały upoważnione do ingerencji w prawo własności innych podmiotów, w celu ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy. Realizując powyższe

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Obowiazek spłaty kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków bez zgody współmałżonka

postępowania cywilnego) stanowi, że tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2010

Zamiana dożywocia na rentę

wieczystej. Służebność osobista jest ograniczonym prawem rzeczowym, oznacza to, że obciąża ona nieruchomość jednakże nie ogranicza właściciela nieruchomości w jej rozporządzaniu (w szczególności właściciel może zbyć nieruchomość). Do rozporządzenia własnością

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2010

Podniesienie czynszu dla lokalu użytkowego przez wspólnotę mieszkaniową

zaliczek w zróżnicowanej wysokości wobec poszczególnych kategorii zobowiązanych. Przepis ten wyraźnie upoważnił zebranie właścicieli lokali do ustalenia w uchwale, że właściciele lokali użytkowych będą partycypować w pokrywaniu kosztów utrzymania

Słowa kluczowe: czynsz
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2010

Nie każde zajęcie zarobkowe podejmowane przez funkcjonariusza poza służbą wymaga zezwolenia przełożonego

pojęcie zajęcia zarobkowego. Dokonując wykładni językowej tego przepisu, należy stwierdzić, ze wprowadzony zakaz stanowi ograniczenie konstytucyjnego prawa każdego obywatela do pracy i uzyskiwania wynagrodzenia z tego tytułu, które określone zostało w art

Typ: Porada
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Nie każdy wzór przemyslowy może podlegać ochronie

, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie, z wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy; część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie ochronią przepisy dotyczące konsumentów

Posiadam umowę dostępu do internetu radiowego z operatorem na okres 36 miesięcy. W umowie widnieje zapis, że umowa abonencka może być rozwiązana na skutek oświadczenia abonenta o rezygnacji z usług w trybie 12-to miesięcznego wypowiedzenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2011
« Poprzednia 1 … 429  |  430  |  431  |  432  |  433 … 2831 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.