Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+zapłaty
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym -

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.
art. 491 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+zapłaty

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28304 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przejęcie długów spadkowych

spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W 2004 roku Bank przysłał do mnie pismo o spłacie kredytu jako że stałam się spadkobierczynią majątku. Odpowiedziałam im, że brat nie pozostawił żadnych aktywów przynajmniej nic mi nie wiadomo, W 2005r w maju

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 stycznia 2008

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

potwierdzeniem odbioru) wezwać tą firmę do doręczenia Panu pokwitowania zapłaty sumy pieniężnej. Może Pan także dokonać sprawdzenia czy pod wskazanym adresem w umowie firma ta istnieje, prowadzi działalność w zakresie pośredniczenia przy sprzedaży samochodów, a

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Wizerunek osoby na zdjęciach publikowanych w internecie podlega ochronie prawnej

osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania (chyba że nie jest ono bezprawne). W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 stycznia 2009

Skutki ogłoszenia upadłości

Od kilkudziesięciu lat prowadzę jednoosobowy zakład budowlany. W ostatnim czasie trafiłem na 2 firmy, które nie wypłaciły mi pieniędzy, a wezwania do zapłaty i kwoty jakie dostaję od tych firm nie pokrywają moich wydatków. W związku z niewypłacaniem

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012

Spłata długów z poprzedniego małżeństwa

określonych ubezpieczyciel przejmuje na siebie odpowiedzialność spłaty zobowiązania kredytowego. W przypadku gdy kredyt nie został spłacony w całości a kredytobiorca zaprzestał jego obsługi, bank występuje do ubezpieczyciela z żądaniem zapłaty pozostałej do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 października 2006

Kupno mieszkania w Polsce a zamieszkanie w Wielkiej Brytanii

nieruchomości. Jeżeli ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku sprzedaży tej nieruchomości przez Pana, zobowiązywać będzie Pana do zapłaty podatku dochodowego, to będzie Pan musiał zapłacić podatek w Polsce zgodnie z polskim prawem, co wynika

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2007

Podatek VAT od umowy o dzieło

dzieło. Czy od takich umów o dzieło zleceniobiorcy powinni zapłacić podatek VAT, oczywiście po przekroczeniu limitu wejścia do VAT.

Warunkiem formalnym opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Na przejęcie długu konieczna jest zgoda wierzyciela

Chcę przenieść nieruchomość w formie umowy dożywocia. Chcę jednak aby nabywca spłacił moje zobowiązania, jakie wiążą się z nabyciem tej nieruchomości. Zbliża się termin zapłaty i nie wiem czy nabywca może spłacić moich wierzycieli. Jakie

Słowa kluczowe: przejęcie długu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2010

Zapłata wynagrodzenia daje podstawy domniemania odbioru dzieła

Wykonywałem umowę o dzieło, z terminem końcowym na po trzech tygodniach od rozpoczęcia dzieła. Ostatniego dnia, w którym dzieło miało być oddane został wystawiony rachunek do tej umowy i zapłacone zostało wynagrodzenie. Obecnie gdy przypomniałem o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 marca 2011

Podatek od darowizny mieszkania

ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007
« Poprzednia 1 … 279  |  280  |  281  |  282  |  283 … 2831 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.