Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+zapłaty
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym -

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.
art. 491 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+zapłaty

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28304 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W ramach prawa do obrony oskarżony (podejrzany) ma prawo do składania fałszywych zeznań

w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast w art. 87 § 1 k.w. (kodeksu wykroczeń) stypizowane jest wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 sierpnia 2010

Nabycie prawa majątkowego w czasie trwania małżeństwa prowadzi co do zasady do objęcia go wspólnością małżeńską

Z chwilą spłacenia kredytu budowlanego, jakim był obciążony wynajęty od Spółdzielni Mieszkaniowej lokal użytkowy nabyłem prawo do ubiegania się o tytuł własności do tego lokalu w związku z pokryciem całkowitych kosztów jego budowy. Umowa najmu

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2010

Roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się po upływie roku

Dostałem wezwanie z firmy windykacyjnie do zapłacenia opłaty za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej KZK GOP. Są to opłaty za jazdę bez biletu z kwietnia 2005. Czy firma windykacyjna ma prawa ściągnąć ode mnie należność po

Słowa kluczowe: przedawnienie, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 czerwca 2007

Wysokość alimentów od ojca dziecka

Kilka miesięcy temu urodziłam zdrowe dziecko. Z ojcem dziecka nie mamy ślubu ale dziecko zostało przez ojca uznane i posiada jego nazwisko. Obecnie nie mieszkam z ojcem dziecka, mieszkam z rodzicami. Chciałabym podać ojca dziecka do sądu o alimenty

Słowa kluczowe: alimentacja, alimenty, dziecko, małoletni
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2006

Obowiązek alimentacyjny a zasady współżycia społecznego

zasługuje na aprobatą społeczeństwa, a sprzeczne z tymi zasadami – na dezaprobatę. Wprowadzona klauzula generalna dotycząca zasad współżycia społecznego służy dostosowaniu prawa do różnych okoliczności, zgodnie z którymi osoba uprawniona do

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody (ustawa nie określa jakie powody mogą być uznane za ważne). Jeżeli nie ma porozumienia co do ceny nabycia i terminu jej zapłaty, może to zostać ustalone przez sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki

Słowa kluczowe: udziałowiec, udziały
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2006

Mandat za jazdę bez biletu trzeba zapłacić w całości, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę w ratach

przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Zasadniczo w przypadku nieuiszczenia zapłaty za przejazd, przewoźnik lub osoba trzecia działająca w jego imieniu (np. firma windykacyjna) może żądać zapłaty w terminie określonym w wezwaniu do

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2010

Przedawnienie roszczenia po uzyskaniu tytułu wykonawczego

windykacją swoich należności. To dłużnik zobowiązany jest do zapłaty i powinien liczyć się z tym, że jeżeli nie płaci należności w terminie, niezależnie od tego czy wierzyciel skierował sprawę do sądu, czy też nie, że wierzyciel uprawniony jest do naliczania

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 marca 2007

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

, jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego. Powinna zatem Pani wezwać gminę do dobrowolnej zapłaty kwoty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lipca 2014

Akt notarialny może stanowić tytuł egzekucyjny, który stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji

developera do zapłaty w ciągu 7 dni, ale tym razem developer też nie zapłacił. Czy w takiej sytuacji mogę się starać o uzyskanie tytułu wykonawczego (egzekucyjnego na akcie notarialnym), w którym developer zobowiązał się do zwrotu pieniędzy? Czy po uzyskaniu

Słowa kluczowe: egzekucja, tytuł wykonawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 października 2008
« Poprzednia 1 … 223  |  224  |  225  |  226  |  227 … 2831 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.