Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+zapłaty
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym -

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.
art. 491 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+zapłaty

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28304 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wychowywanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowy

osobę bliską. Rozmiar tego zjawiska wskazuje na konieczność podjęcia zdecydowanych i intensywnych działań o charakterze ostrzegawczym skierowanych na osoby kierujące pojazdami mechanicznymi. W związku z powyższym do Sejmu trafił poselski projekt ustawy

Data utworzenia: 10 marca 2008

Nowe zasady dla e-aptek

produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza oraz sposób dostarczania produktów leczniczych do odbiorców. Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 29 października 2007 r. pod numerem 2007/0603/PL zgodnie z § 4

Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Zagospodarowanie przestrzenne, a prawo właśności

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 maja 2008

Zmiany w emeryturach i składkach ubezpieczeniowych

dnia 23 października 2007 roku, sygn. akt P 10/07. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim nie przyznaje prawa do emerytury w

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 maja 2008

Zmiany w USC

: usankcjonowania dokonanych – w okresie od dnia 7 sierpnia 2005 roku do dnia wejścia w życie niniejszej zmiany – czynności kierowników USC oraz ich zastępców, którzy powołani na to stanowisko bez przeprowadzenia postępowania konkursowego. Drugim założeniem jest

Data utworzenia: 14 maja 2008

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

. Stanowi ono wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zawartego w art. 197 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn

Data utworzenia: 15 maja 2008

Zmiany dla pracowników PKP

warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług transgranicznych w sektorze kolejo­wym. Przepisy nowelizowanej ustawy będą miały zastosowanie do pracowników spółek PKP Cargo SA i PKP Intercity. W

Słowa kluczowe: przewóz
Data utworzenia: 27 maja 2008

Działania naprawcze dla środowiska

dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE L 143 z 30.04.2004, str. 56; Dz. Urz

Słowa kluczowe: ochrona środowiska
Data utworzenia: 29 czerwca 2008

Świadczenia opieki zdrowotnej

uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku, gdy powodem udzielenia świadczenia jest wyrządzenie poszkodowanemu przez sprawcę szkody w rozumieniu art. 415

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lipca 2008

Udział społeczeństwa w ochronie środowiska

odnośnie prawidłowości transpozycji innych dyrektyw objętych zakresem przedmiotowym projektu podniesionych wobec Polski przez Komisję Europejską w sposób formalny lub w drodze nieformalnej, a także uwzględnienia uwag Komisji odnośnie przedstawianych jej do

Słowa kluczowe: ochrona środowiska
Data utworzenia: 21 lipca 2008
« Poprzednia 1 … 1447  |  1448  |  1449  |  1450  |  1451 … 2831 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.