Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+zapłaty
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym -

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.
art. 491 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+zapłaty

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28304 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nowe limity na studia medyczne

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), który stanowi, że minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego ma określić – w drodze rozporządzenia – limit przyjęć

Słowa kluczowe: studia
Kategoria: Prawo medyczne
Data utworzenia: 20 maja 2008

Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowany został projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Potrzeba wydania tej ustawy podyktowana jest koniecznością dostosowania tematyki zmiany imion i nazwisk do regulacji

Słowa kluczowe: nazwisko
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Formy wspierania działalności innowacyjnej

udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytu technologicznego, który był udzielany do dnia 31 grudnia 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz wprowadzenie zmian do systemu

Data utworzenia: 14 lipca 2008

Zmiany w organizacjach rolników

rolniczych reprezentujących interesy rolników indywidualnych na forum ponadnarodowych organizacji i organów Unii Europejskiej. Jednakże ze względu na przepis w tej ustawie ograniczający do wyżej wymienionego okresu korzystanie przez polskie organizacje

Data utworzenia: 14 sierpnia 2008

Służebność drogi koniecznej w trybie nieprocesowym

służebność drogi koniecznej, jednakże nie zapewniała ona - zdaniem wnioskodawcy - odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Rozpoznający apelację wnioskodawcy od tego postanowienia - Sąd Okręgowy w S. powziął wątpliwość, której dał wyraz w przedstawionym

Słowa kluczowe: droga konieczna, służebność
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2008

Termin składania oświadczeń majątkowych

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2007 r. (sygn. akt K 8/07), stwierdzającego niezgodność z Konstytucją art. 190 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Słowa kluczowe: oświadczenie
Data utworzenia: 16 października 2008

Użytkownik wieczysty, a właściciel?

Wnioskodawcy wnieśli do sądu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. Ich poprzedniczka prawna najpierw władała tą działką jako użytkownik wieczysty, natomiast potem już jako właściciel. Gdyby do okresu posiadania doliczyć ów okres użytkowania

Słowa kluczowe: księga wieczysta, zasiedzenie
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2008

Dokumentowanie delegacji pracowników

Mistrzostwa Świata w Korei 2002 r.”. Wspomniany program sprzedaży skierowany był do wszystkich klientów spółki, którzy w okresie trwania promocji przekroczyli określony próg zakupów towarów, oferowanych przez spółkę w danej kategorii. Jako nagrodę główną

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 grudnia 2008

Wywiad środkowiskowy w sprawie cudzoziemców

. 8 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach zgodnie, z którym minister właściwy do spraw wewnętrznych jest upoważniony do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu i trybu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, jego zakresu, miejsca

Data utworzenia: 14 grudnia 2008

Jak mądrze renegocjować warunki umowy najmu

też większość umów nie przewiduje możliwości zmiany zawartych w nich zapisów, albo też możliwości te są bardzo ograniczone. Każdy ma jednak prawo do ponownych pertraktacji. Tylko od umiejętności negocjacyjnych zależy czy uda się uzyskać zamierzony

Słowa kluczowe: najem lokalu
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2008
« Poprzednia 1 … 1303  |  1304  |  1305  |  1306  |  1307 … 2831 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.