Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+zapłaty
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym -

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.
art. 491 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+zapłaty

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28304 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Komornik będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji

Trybunału Konstytucyjnego zawartymi w uzasadnieniu do tego wyroku, nowelizacja ustawy przewiduje ograniczenie obligatoryjności prowadzenia egzekucji przez wybranego komornika wyłącznie do granic właściwości sądu apelacyjnego. Tym samym, wybrany komornik

Słowa kluczowe: egzekucja, komornik
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 września 2010

Infrastruktura krytyczna

W dniu 7 września 2010 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nowelizacja ustawy jest konieczna ze względu na konieczność wdrożenia do

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 8 września 2010

Stawka podatku z tytułu sprzedaży oleju opałowego

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2007 r. wojewódzki sąd administracyjny oddalił skargę przedsiębiorstwa wielobranżowego na decyzję dyrektora izby celnej dotyczącą podatku akcyzowego za poszczególne miesiące 2003 r. oraz za okres od stycznia do maja 2004 r

Słowa kluczowe: podatek, podatkowe prawo
Data utworzenia: 9 września 2010

Walka z dopalaczami

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Projekt został opracowany w związku z dynamicznym rozwojem zjawiska wprowadzania do legalnego obrotu nowych

Słowa kluczowe: narkotyki
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 19 września 2010

Swoboda przepływu osób między Rzeczpospolitą Polską, a Australią

australijska, jak i polska zakończyły ustawowe i konstytucyjne procedury wymagane do wejścia w życie Umowy. W związku z tym zgodnie z art. 26 Umowy wchodzi ona w życie z dniem 1 października 2010 r. Oznacza to, że od tej daty osoby zainteresowane świadczeniami

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 20 września 2010

Wypłata rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby

wprowadza się podstawę prawną do wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby, tj. ponad 40 godzin, ale nie więcej niż do 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Forma rekompensaty pieniężnej ma być alternatywą dla udzielenia

Słowa kluczowe: rekompensata, urlop
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 28 września 2010

Szczególna ochrona stosunku pracy

Przepisy Kodeksu pracy regulują zakres szczególnej ochrony stosunku pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego i pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego, korzystającego z prawa wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 października 2010

Operator telekomunikacyjny nie może rozwiązać umowy z konsumentem bez wcześniejszego powiadomienia

konsumentów, kierowane są pozwy do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postanowienia uznane prawomocnym wyrokiem sądu za niezgodne z prawem wpisywane są do Rejestru klauzul niedozwolonych. Od tego momentu ich stosowanie w obrocie prawnym z udziałem

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 listopada 2010

Przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy

potwierdzać stosowanie niezgodnych z ustawą praktyk. Upoważnieni pracownicy Urzędu mogą m.in. żądać umożliwienia wstępu do pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorcy oraz wydania dokumentów, nośników informacji np. dysków twardych, a także udzielania wyjaśnień

Słowa kluczowe: przedsiębiorca
Data utworzenia: 9 listopada 2010

Edukacja dzieci cudzoziemców

dla dzieci niebędących obywatelami polskimi, które albo nie znają polskiego w ogóle, albo w stopniu niewystarczającym do korzystania z nauki. Natomiast sposób organizacji tych zajęć określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4

Słowa kluczowe: edukacja
Data utworzenia: 4 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 1174  |  1175  |  1176  |  1177  |  1178 … 2831 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.