Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+zapłaty
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym -

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.
art. 491 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+zapłaty

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28304 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zabronione niejednolite warunki umów

, podczas którego sprawdzi, czy nie doszło do ograniczenia konkurencji. Postępująca informatyzacja życia społeczno-gospodarczego spowodowała, że przedsiębiorcy funkcjonują w zupełnie innym otoczeniu niż jeszcze kilka lat temu. Dlatego też organy ochrony

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja, umowa
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2009

Badania lekarskie prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej

Badania lekarskie prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, należą do kategorii przedsięwzięć ogólnopaństwowych służących potrzebom obronności państwa. Prowadzone są corocznie przez ok. 400 powiatowych i 16 wojewódzkich komisji lekarskich, które

Słowa kluczowe: służba wojskowa
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 29 lipca 2009

Mylna kampania

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznała, iż hasło reklamowe: „Informujemy, że decyzją zarządu spółki Żabka Polska… zamykamy żabki” wprowadzało konsumentów w błąd. Spółka musi zapłacić ponad 1,5 mln zł kary. Sprzedawcy zachęcają do

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 sierpnia 2009

Klauzula musi być wystawiona na nabywcę wierzytelności

klauzuli wykonalności na rzecz cesjonariusza, jeżeli do przeniesienia wierzytelności (przelewu) doszło już po wszczęciu postępowania egzekucyjnego przez cedenta, ujawnionego w tytule jako wierzyciel? Czy dla określenia przesłanek wejścia do postępowania

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2009

Warunki bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony

zdrowia. Projektowana regulacja wywrze wpływ na kluby sportowe, a także na właścicieli stadionów polegający na konieczności dostosowania infrastruktury stadionowej do warunków wskazanych w projekcie, dlatego też projektodawca zawarł przepis przewidujący

Data utworzenia: 19 sierpnia 2009

Pozwolenie na broń sportową

Wnioskodawca wnioskiem z dnia 31 maja 2007 r. skierowanym do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zwrócił się o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej jednego egzemplarza pistoletu bocznego zapłonu i jednego egzemplarza

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 9 września 2009

Aby móc złożyć skargę, trzeba mieć interes prawny

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu, w którym należąca do nich nieruchomość zaliczona została do terenów o przewadze zabudowy jednorodzinnej. Zmiana przeznaczenia nieruchomości skarżących w miejscowym

Słowa kluczowe: skarga, skarga administracyjna
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 10 września 2009

Szkolenia dla osób bezrobotnych

zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, w szczególności w przypadku braku kwalifikacji zawodowych, konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy, utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas

Słowa kluczowe: bezrobotny
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 października 2009

Zmiana miejsca zamieszkania

Pełnomocnik poszkodowanej złożył wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na powyższe postanowienie. W uzasadnieniu swego wniosku wskazał, że pokrzywdzona nie otrzymała postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego

Słowa kluczowe: zamieszkanie, zatrzymanie
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 października 2009

Nie wszystko da się zaskarżyć

Przedstawione Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne powstało przy rozpoznawaniu przez Sąd Okręgowy apelacji uczestnika postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego, w którym Sąd ten orzekł w stosunku do uczestnika postępowania

Data utworzenia: 12 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 1171  |  1172  |  1173  |  1174  |  1175 … 2831 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.