Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+zapłaty
Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym -

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.
art. 491 k.p.c.

 
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+zapłaty

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28304 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Porada: Kiedy od nabytego zachowku zapłacimy podatek?

Zachowek - instytucja chroniąca interes osób, które byłyby z mocy ustawy byłyby powołane do spadku, a które nie dziedziczą w związku ze sporządzonym przez spadkodawcę testamentem. Instytucja zachowku niejako ogranicza swobodę testowania i

Data utworzenia: 17 marca 2018

Skarga konstytucyjna

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku po raz pierwszy wprowadziła ten środek prawny do polskiego systemu prawnego. W art. 79 ust. 1 stanowi, że każdy, kogo konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo wnieść

Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Prezes UOKiK nie jest powoływany spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, a w drodze konkursu, którego sposób i tryb przeprowadzenia określi Prezes Rady Ministrów. Ustawa przewiduje także, że do czasu powołania Prezesa UOKiK w nowym trybie

Słowa kluczowe: konsument
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2007

Rozwód po krótkim okresie trwania małżeństwa

Zdarza się, zwłaszcza w związkach małżeńskich zawartych przez osoby stosunkowo młode, że po bardzo krótkim czasie trwania małżeństwa, małżonkowie dochodzą do wniosku, że dalsze jego trwanie nie jest możliwe. Sądy orzekając w sprawach rozwodowych

Data utworzenia: 21 sierpnia 2007

Wnioski o zalesienie można już składać

Rzecznik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Radosław Iwański poinformował w czwartek 27.09.2007 roku, iż rolnicy mogą do 1 października składać wnioski na zalesienie gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW

Słowa kluczowe: wniosek, zalesienie
Data utworzenia: 1 października 2007

Cenna krew będzie jeszcze cenniejsza

oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi. Jak co roku minister właściwy do spraw zdrowia zobowiązany jest przez ustawodawcę do określenia wysokości opłaty za krew oraz jej składniki wydawane przez jednostki

Słowa kluczowe: opieka zdrowotna
Data utworzenia: 12 października 2007

Ulgi na restrukturyzację

ta jednak nie ma zastosowania do pomocy na restrukturyzację dla przedsiębiorców z sektora hutnictwa żelaza i stali, sektora górnictwa węgla, sektora lotnictwa, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa i akwakultury oraz

Słowa kluczowe: ulga podatkowa
Data utworzenia: 15 października 2007

Przedsiębiorco musisz powołać radę pracowniczą

Obowiązek powołania Rady pracowników wprowadza ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku, o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, która weszła w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia, jednakże zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, do

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

Po przyjęciu przez Sejm, do Senatu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych". Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu

Słowa kluczowe: opieka, opieka zdrowotna
Data utworzenia: 4 marca 2008

Nowe obowiązki PARP

finansowej na lata 2007-2013. Głównym celem nowelizacji ustawy jest poszerzenie zakresu działań oraz zwiększenie liczby podmiotów uprawnionych do otrzymywania pomocy finansowej od agencji. Projekt ustawy w najbliższym dniach powinien trafić do Senatu.

Data utworzenia: 11 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 1137  |  1138  |  1139  |  1140  |  1141 … 2831 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.