Kalendarz przedsiębiorcy: 25-06-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+ugody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+ugody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28132 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej na lat 40

jak zawarta na czas nie oznaczony. Na podstawie art. 694 Kc, do dzierżawy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie z zachowaniem przepisów o dzierżawie. W tym przypadku, w zakresie wypowiedzenia umowy dzierżawy zastosowanie będzie miał art

Słowa kluczowe: dzierzawa, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zasiedzenie nieruchomości

własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. W myśl art. 176 § 1 k.c. jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2007

Darowizna w obrębie najbliższej rodziny

wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 usatwu (czyli

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 września 2007

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy, która nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupujący

hamulce itd.). Reasumując, w razie ewentualnego sporu sądowego, kupujący w dość łatwy sposób udokumentuje, że został przez Panią wprowadzony w błąd co do istnienia właściwości samochodu, których ten pojazd nie posiadał (system ABS). Proponuję

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2007

Darowizna na rzecz współmałżonka, udziału w wykupionym od gminy lokalu mieszkalnym

mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej rewaloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku zbycia: na rzecz osoby bliskiej, pomiędzy jednostkami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2008

Konkurs także może być uznany za grę losową

do tej kategorii także innych zdarzeń o podobnym charakterze. W przypadku gdy przyznanie nagrody zależy od losowania (nawet, mimo pierwszego etapu związanego z prawidłową odpowiedzią na zadane pytanie) to można wskazać, iż taki konkurs może zostać

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Ryzyko związane z wadą rzeczy przechodzi po jej wydaniu na kupującego

obowiązek udowodnienia faktu, że wada wynika z poprzednio tkwiących w rzeczy uszkodzeń. O tyle może być to trudne dla kupującego, że rzecz działała dobrze do czasu wymiany baterii. Tym samym może to sugerować, że wada powstała przy wymianie baterii

Słowa kluczowe: reklamacja, rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 września 2008

Spółdzielcza umowa o pracę

Jestem członkiem spółdzielni pracy już od 19-stu lat i do tej pory nie mam spółdzielczej umowy o Pracę. Spółdzielnia nie kwapi się ja podpisać tzn. sam prezes, który ją reprezentuje. Posiadam tylko umowę o pracę. Czy obecnie podpisanie

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 kwietnia 2009

Uznanie dziecka przez ojca, który nie jest mężem matki wymaga uprzedniego orzeczenia sądu o zaprzeczeniu ojcostwa

ma charakter deklaratoryjny i działa wstecz, co wynika z deklaratoryjnego charakteru uznania. Skutki uznania (ex tunc) rozciągają się jedynie na stosunki rodzinnoprawne między uznanym a uznającym. Do uznania dziecka małoletniego potrzebna jest zgoda

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia

nieterminowego regulowania zobowiązań? Zaznaczam, iż nie było sporządzonej umowy handlowej oraz nie wystawiono wezwania do zapłaty, gdyż w rozmowach telefonicznych dłużnik deklarował częściowe spłaty zobowiązań.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 481 § 1 k.c

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2010
« Poprzednia 1 … 438  |  439  |  440  |  441  |  442 … 2814 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.