Kalendarz przedsiębiorcy: 25-06-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+ugody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+ugody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28132 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wypowiedzenie umowy o pracę z błędną datą

obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Za okres zatrudnienia liczony do okresów wypowiedzenia, o których mowa w art. 36 § 1 kp. zasadnicze znaczenie ma chwila złożenia

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 stycznia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wykreślenie spółki jawnej z KRS bez przeprowadzania jej likwidacji

czym wypełnia się pole C5, w ktorym należy wskazać uchwałę wspólników. Uchwała taka winna być załaczona do wniosku o wykreślenie. Księgi i dokumenty rozwiązanej spółki należy oddać na przechowanie wspólnikowi lub osobie trzeciej na okres nie

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2008

Ustalenie ojcostwa dziecka posiadającego polskie obywatelstwo przebywającego poza granicami Polski

Mam polskie obywatelstwo ale przebywam obecnie na stałe za granicą. Tu urodziłam dziecko, lecz ono również ma obywatelstwo polskie (ojciec dziecka jest także polakiem). Czy jeżeli chciałabym ustalić ojcostwo, musze wnieść sprawę do polskiego sądu

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 kwietnia 2008

Obowiazek zwrotu bonifikaty w przypadku sprzedaży mieszaknia

cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Domniemanie ojcostwa można obalić jedynie przed sądem

Pani po urodzeniu dziecka skierować do sądu powództwo o ustalenie ojcostwa, wskazując jako ojca biologicznego, mężczyznę z którym Pani faktycznie obcowała. Porady prawne www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Sąd winien przesłuchać świadków a nie bazować na protokołach z zeznań

poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu. W takich wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków (sędzia wyznaczony) albo innemu sądowi (sąd wezwany). W sprawie zapoznania się z

Słowa kluczowe: dowody, świadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2008

Odpowiedzialność za długi spadkowe

powyższe na uwadze, Pańska żona jako spadkobierca ustawowy, który przyjął spadek wprost odpowiada za długi spadkowe po ojcu. Obecnie już Pańska żona nie ma żadnej możliwości do zabezpieczenia się przed przejęciem tych długów. Należy jednak zaznaczyć

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 września 2008

Dzieci dłużnika mogą ponosić odpowiedzialność za długi rodziców

§ 1 k.c. (kodeksu cywilnego), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej. Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że na spadkobierców przechodzą

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 października 2008

Tylko małżonkowie i to po spełnieniu pewnych warunków mogą wspólnie rozliczać się przed fiskusem

nieformalnych. Zresztą co do zasady także małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Zgodnie jednak z art. 6 ust. 2 ustawy, małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały

Słowa kluczowe: podatek, podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 lutego 2009

Odpowiedzialność dzieci pozamałżeńskich za długi rodziców

. Więzi rodzinne dziecka z rodzicem są takie same w obu przypadkach, o ile ojcostwo dziecka jest ustalone. Co do zasady długi rodziców nie przechodzą na dzieci. Sytuacja, w której dzieci odpowiadają za długi rodziców, to zasadniczo kilka przypadków

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2009
« Poprzednia 1 … 436  |  437  |  438  |  439  |  440 … 2814 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.