Kalendarz przedsiębiorcy: 25-05-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+ugody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+ugody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28093 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Obowiązek sądu zawiadamiania wszystkich uczestników postępowania o wydanych orzeczeniach

jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Nieważność czynności prawnej z uwagi na brak świadomości

k.p.c. przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron dopuszczalne jest wyjątkowo, gdy w świetle oceny sądu, opartej na całokształcie okoliczności sprawy, brak jest w ogóle innych środków dowodowych albo gdy istniejące okazały się niewystarczające do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2014

Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

roszczenie stało się wymagalne (art. 291 par. 1 Kodeksu pracy). Jest to przepis szczególny, w stosunku do ogólnej normy z kodeksu cywilnego. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie roszczenia podlegają temu przepisowi, np. r oszczenia o jednorazowe

Słowa kluczowe: prawo pracy, przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 maja 2006

Odstąpienie od umowy rezerwacji lokalu mieszkalnego zawartej z deweloperem i zwrot wpłaconej zaliczki

zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania – art. 3853 pkt. 12 Kc. Moim zdaniem termin oddania budynku powinien być określony w umowie rezerwacji. Jeżeli nie jest on dotrzymany, może Pan wezwać (pisemnie) stronę umowy do wykonania postanowień

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Aby skutecznie objąć składniki masy spadkowej konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego

odpowiedni wniosek do sądu o wydanie postanowienia o nabyciu spadku. Mając takie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, należy przeprowadzić dział spadku, jeżeli w postanowieniu sądu jako spadkobiercy występuje więcej niż jedna osoba. Dział

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2006

Rejestracja współwłasności samochodu

spisać umowę kupna-sprzedaży?

Samochód tak jak każda inna rzecz może stanowić współwłasność. Współwłasność może być w częściach równych lub jeden ze współwłaścicieli może mieć większy udział we własności od pozostałych. Do zarejestrowania

Słowa kluczowe: rejestracja pojazdów
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 stycznia 2007

Kwalifikacja prawna bójki i pobicia

przygotowawczego jest ustalenie czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo), a także utrwalenie dowodów, zatrzymanie sprawcy itd... Co do prowadzenia postępowania przygotowawczego z urzędu... Art. 158 § 1 kk jest przestępstwem

Słowa kluczowe: bójka, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 24 stycznia 2007

Spółka cywilna ze wspólnikiem obywatelem EU

gospodarczej prowadzonej przez odpowiedni organ gminy. Do rejestracji spółki cywilnej nie jest wymagany kapitał. Każdy wspólnik odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki, bez ograniczenia, całym swoim majątkiem. W przypadku gdy cudzoziemiec chciałby

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2007

Doręczanie pism w postępowaniu sądowym

swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Jeżeli zatem szkoda została Pani wyrządzona z winy Poczty Polskiej, to na podstawie art. 415 kc może Pani dochodzić naprawienia tej szkody. Musi jednak Pani wykazać rozmiar poniesionej

Słowa kluczowe: doręczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lutego 2007

Zmiana imienia ojca dziecka w akcie urodzenia

stanu cywilnego. Zgodnie z art. 42 ust. 2 prawa o aktach stanu cywilnego - jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się do aktu urodzenia dziecka jako imię ojca — imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka

Słowa kluczowe: akta stanu cywilnego
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 lutego 2007
« Poprzednia 1 … 434  |  435  |  436  |  437  |  438 … 2810 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.