Kalendarz przedsiębiorcy: 25-05-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+ugody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+ugody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28093 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ponowne wszczęcie postępowania spadkowego

przebiegać autostrada i najmłodsza córka otrzymała wysokie odszkodowanie i nie uważa za stosowne z nikim się podzielić. Czy do pieniędzy zarobionych na odsprzedaży gruntów mają prawo pozostali członkowie rodziny (siostry i bracia)? Czy można zaskarżyć podział

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 września 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Kupno mieszkania w Polsce a zamieszkanie w Wielkiej Brytanii

, określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie tylko dlatego, że osiąga ona dochód lub zyski majątkowe ze źródeł w nim położonych. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu osoba fizyczna ma miejsce

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2007

Ochrona danych osobowych współmałżonka kredytobiorcy

(wnioskodawcy kredytu) imienia i nazwiska jego współmałżonka poprzez wpisanie tych danych do wniosku kredytowego, jest przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 2 ustawy. Ustawa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 dopuszcza przetwarzanie

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Spłata kredytu nie jest przesłanką braku zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania od gminy

przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Ustawa przewiduje także wyjątek od zasady, jaką jest zwrot

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2008

Podatek VAT od umowy o dzieło

dzieło. Czy od takich umów o dzieło zleceniobiorcy powinni zapłacić podatek VAT, oczywiście po przekroczeniu limitu wejścia do VAT.

Warunkiem formalnym opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Nazwa instytucji nie jest zastrzeżona ale użycie jej winno być zgodne ze stanem faktycznym

. Dobre obyczaje (w znaczeniu określonym w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) rozumieć jednak należy podobnie do zasad współżycia społecznego. Są to zatem normy moralne i zwyczajowe stosowane w działalności gospodarczej. Normy te

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 lutego 2009

Wysokość podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług w kraju trzecim

i usług, czy też nie? Czy wystawiając fakturę mogę wystawić ją w języku angielskim, czy też muszę w języku polskim?

Istotne w przypadku podlegania podatkowi od towarów i usług jest uznanie czy w opisanym przypadku mamy do czynienia z usługą czy

Słowa kluczowe: podatek vat
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Na przejęcie długu konieczna jest zgoda wierzyciela

współżycia społecznego. Z powyższej zasady wynika, że strony umowy dożywocia, mogą ustalić w takiej umowie dodatkowe zobowiązanie dla nabywcy nieruchomości, który zobowiąże się do spłaty określonych zobowiązań zbywcy (dożywotnika), np. polegających na spłacie

Słowa kluczowe: przejęcie długu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2010

Sąsiad może prowadzić działalność na swojej działce jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego

regulujących problematykę zagospodarowania przestrzennego, organy gminy zostały upoważnione do ingerencji w prawo własności innych podmiotów, w celu ustalenia przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów położonych na obszarze gminy. Realizując powyższe

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Obowiazek spłaty kredytu zaciągniętego przez jednego z małżonków bez zgody współmałżonka

postępowania cywilnego) stanowi, że tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 maja 2010
« Poprzednia 1 … 424  |  425  |  426  |  427  |  428 … 2810 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.