Kalendarz przedsiębiorcy: 25-05-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+ugody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+ugody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28093 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zbycie mieszkania nabytego z bonifikatą na rzecz rodziny powoduje przejście zakazu zbywania lokalu na nabywcę

ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 grudnia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Burmistrz nie może dowolnie ustalać wysokości renty planistycznej

Czy Gmina może mi obniżyć wysokość naliczonej renty planistycznej od sprzedanej działki, jeżeli ja sam robiłem do tej działki drogę i odwodnienie tej działki poprzez wykopanie rowów melioracyjnych. Te prace wykonałem po wejściu planu

Słowa kluczowe: renta planistyczna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2009

Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwód

Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16.02.1995 roku sygn. akt I ACz 49/95, przewidziany w art. 428 § 2 k.p.c. roczny termin do złożenia przez stronę wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania rozwodowego jest terminem ustawowym. W razie jego uchybienia strona

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2010

Dowód w sprawie cywilnej

cywilnego wyrażoną w art. 6 k.c. (kodeksu cywilnego) ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Ponadto z treści art. 217 § 1 k.p.c. wynika, ze strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Zmiana ewidencji gruntów po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

prawne (wiąże adresatów) i już z tego względu nie może podlegać zmianie bez zachowania trybu określonego przepisami ustawy. Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 maja 2010

Odpowiedź w zakresie umorzenia długu

, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do

Słowa kluczowe: dług, długi, KPA, odpowiedź
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2010

Wypowiedzenie umowy użyczenia

oddana mu do używania (np. gdy otrzymał nieruchomość na cele rolne, nie może np. zrobić na niej składowiska złomu itp.), a po drugie takich, które nie będą mogły być cofnięte, tzn. powodujących nieodwracalne zmiany w rzeczy. Użyczenie

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 sierpnia 2010

Wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce zamieszkania bez dopełnienia obowiązku meldunkowego

Mam problem bo jestem właścicielką mieszkania, które chce sprzedać. W mieszkaniu tym jednak jest zameldowana osoba pełnoletnia, która nie mieszka w tym lokalu. Osoba ta także w żaden sposób nie dokłada się do opłat. Co zrobić z takim lokatorem

Słowa kluczowe: wymeldowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2010

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników po nowelizacji kodeksu pracy

pracownika niż przepisy prawa pracy. Nie ma obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Oprócz powyższego podnoszenia

Słowa kluczowe: kwalifikacje
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 września 2010

Zatrzymanie przedmiotów w toku postępowania karnego

przedmioty służące do popełnienia przestępstwa). Dokonując zatrzymania przedmiotów winien Pan otrzymać protokół ich zatrzymania, a także stosowne postanowienie. W myśl art. 236 k.p.k. (kodeksu postępowania karnego) na postanowienie dotyczące zatrzymania

Słowa kluczowe: zatrzymanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 23 listopada 2010
« Poprzednia 1 … 412  |  413  |  414  |  415  |  416 … 2810 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.