Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+ugody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+ugody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28073 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kasacja

może być wniesiona kasacja). Do wniesienia kasacji uprawnione są strony (art. 520 par 1 kpk). Zatem jeżeli nie występowali Państwo w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy lub powód cywilny, to sprawę kasacyjną może wnieść tylko prokurator, jeżeli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 maja 2006
Kancelaria Adwokacka
Sprawy cywilne, gospodarcze, podatkowe
prawo transportowe, Karta Nauczyciela
odszkodowania, windykacje, obsługa firm.
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Umowa na dofinansowania pracownika w związku z przeprowadzką

Zostałem przeniesiony przez mojego pracodawcę do innego miasta. Otrzymałem dofinansowanie w związku z przeprowadzką, którego nie musze zwracać jak przepracuję, co najmniej 2 lata po przeniesieniu. Obecnie chcę się zwolnić, a 2 letni termin jeszcze

Słowa kluczowe: prawo pracy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2006

Zatarcie skazania

(art. 107 § 6 kk). Przepisem szczególnym do cytowanych powyżej jest art. 76 § 1 kk – Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy, od zakończenia okresu próby. W Pana przypadku sąd zastosował przepis dot. zawieszenia wykonania

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2006

Rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami

. 51 Krio. Jednakże do umownego ustanowienia rozdzielności muszą przed notariuszem stanąć oboje małżonkowie. W przypadku sądownego zniesienia współwłasności, rozprawa może się odbyć także podczas nieobecności współmałżonka – należy zażądać tego w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Zachowek a darowizna

smierci to mieszkanie.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że jest dobra wola wszystkich i spadkodawców i potencjalnych spadkobierców, co do przekazania prawnie nieruchomości na Pani rzecz. Zasadniczo jest jedno dobre rozwiązanie, które zabezpiecza

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2006

Bezumowne przechowanie rzeczy

odszkodowania. Również wysokość odszkodowania trudna jest do oszacowania. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z cudzej nieruchomości powinno odpowiadać wysokości ewentualnego czynszu za wynajem. Wyrok Sądu Najwyższego z

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2006

Zmiana nazwiska poza granicami kraju

w świetle prawa polskiego zawsze jest Pani obywatelem polskim, do czasu gdy się Pani tego obywatelstwa nie zrzeknie lub nie zostanie go pozbawiona. Zmiana nazwiska poza granicami polski wymaga złożenia w Urzędzie Stanu Cywilnego aktu stanu cywilnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2006

Ubezwłasnowolnienie a czynność prawna dokonana w imieniu ubezwłasnowolnionego

pozostającej pod opieką, udziela sąd opiekuńczy na wniosek opiekuna (art. 593 kodeksu postępowania cywilnego). Jednym słowem musi Pani złożyć wniosek do sądu opiekuńczego w tej sprawie (sądem opiekuńczym jest sąd rejonowy). Gdyby osoba

Słowa kluczowe: ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Składniki majątku nabyte przez małżonka z jego majątku odrębnego

notarialny był tylko na moją osobę. Za środki ze sprzedaży poprzedniej ma być zakupiona nowa działka. Czy nowo nabyta działka będzie musiała być współwłasnością małżeńską, czy mogę zakupić ją tylko na swoje nazwisko?

Do majątku odrębnego każdego z

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 października 2006

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

pozwolić na zbycie, jeżeli istnieją ważne powody (ustawa nie określa jakie powody mogą być uznane za ważne). Jeżeli nie ma porozumienia co do ceny nabycia i terminu jej zapłaty, może to zostać ustalone przez sąd rejestrowy na wniosek wspólnika lub spółki

Słowa kluczowe: udziałowiec, udziały
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2006
« Poprzednia 1 … 396  |  397  |  398  |  399  |  400 … 2808 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.