Kalendarz przedsiębiorcy: 15-07-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+ugody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+ugody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28142 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Uznanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany

samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego. Jeżeli skazany prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową, o orzeczeniu sąd zawiadamia ponadto pracodawcę, u którego skazany jest zatrudniony. Organ, do którego przesłano orzeczenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 września 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Użyczenie nieruchomości pomiędzy członkami najbliższej rodziny

użyczenia jest nieodpłatność. Konstrukcja prawna użyczenia jest zbliżona do umowy najmu, jednakże przy użyczeniu nie ma elementu odpłatności (zapłaty czynszu). Z uwagi na nieodpłatny charakter umowa ta zbliżona jest także do darowizny. Umowa użyczenia może

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 października 2010

Biorący w użyczenie lokal mieszkalny może go bez zgody użyczającego wynająć

Moja siostra, która na stałe mieszka za granicą posiada własnościowe mieszkanie w Polsce. Chciałaby mi to mieszkanie użyczyć bezpłatnie, ja z kolei chciałbym to mieszkanie w całości wynająć. Czy siostra musi zgłaszać się do urzędu skarbowego, czy

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2010

Roszczenie regresowe Zakładu ubezpieczeniowego wobec sprawcy szkody komunikacyjnej

psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem

Słowa kluczowe: roszczenie regresowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2010

Akt notarialny ma moc dokumentu urzędowego w postępowaniu sądowym

Jestem uprawnionym do zachowku po zmarłym ojcu. Mój brat jako spadkobierca testamentowy w całości został powołany do spadku. W skład spadku wchodziło mieszkanie, które zbył. Akt notarialny umowy sprzedanego przez brata odziedziczonego mieszkania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2011

Pokrzywdzony może żądać naprawienia szkody w postepowaniu karnym

obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia określonego powyżej sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego. Nawiązkę sąd orzeka w wysokości do 100.000 zł, natomiast obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienie nie są ograniczone kwotowo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 maja 2011

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika

Czy zwolnienie pracownika w trybie art. 52 kodeksu pracy może spowodować, że będę miał problemy z zatrudnieniem u nowego pracodawcy?

W drodze wyjątku przepisy Kodeksu pracy w art. 52 przewidują przypadki upoważniające pracodawcę do rozwiązania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Umowa pożyczki zawarta na określony czas może być wypowiedziana jeżeli strony ustaliły w niej takie uprawnienie

W ubiegłym roku pożyczyłam od znajomego pieniądze i zawarliśmy umowę, w której zobowiązuję się do spłaty całości w terminie 3 lat, czyli do kwietnia 2014 roku. Ustaliliśmy też, że co miesiąc będę wpłacała ok. 1500 zł na konto pożyczkodawcy. Moja

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Uciekanie przez dłużnika z majątkiem może stanowić przestępstwo

Posiadam prawomocne wyroki sądu w sprawie cywilnej zobowiązujące mojego dłużnika do zapłaty. Dałem sprawę do komornika, jednakże komornik przez okres kilku miesięcy nie wyegzekwował nic. Wiem, że dłużnik posiadał pieniądze na rachunku w banku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2012

Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku osoby bez jej zgody oceniać należy indywidualnie

wizerunek jest rozpowszechniany nie ogranicza prawa tych osób do ochrony ich wizerunku. Jeżeli taki wizerunek będzie rozpowszechniany (zwłaszcza w celach komercyjnych), osoba taka ma prawo do wyrażenia zgody na rozpowszechnianie wizerunku a także prawo do

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 364  |  365  |  366  |  367  |  368 … 2815 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.