Kalendarz przedsiębiorcy: 25-06-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+ugody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+ugody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28132 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

Mam wyrok przyznający prawo przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem. Jakie formularze winien jestem wysłać do KRS, kogo jeszcze zawiadomić? Czy konieczna jest likwidacja spółki a jeśli nie, to jak dochodzi

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu zawartej na czas określony

formy ochrony praw lokatorów, a w sprawach nieuregulowanych, do najmu lokalu mieszkalnego stosowane są przepisy kodeksu cywilnego. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu (umowa najmu), wypowiedzenie przez właściciela

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2009

Prawo najmu lokalu mieszkalnego także może podlegać podziałowi pomiędzy byłych małżonków

mieszkania minęło 7 lat. Nie rości żadnych praw do tego mieszkania ani też nie złożyła rezygnacji z umowy najmu mieszkania. Po złożeniu sprawy do sądu o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego, otrzymałem postanowienie, że tą sprawę mogę rozwiązać tylko

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania spadkowego

Trzydzieści kilka lat temu zakupiłem grunty o pow. 0,5 ha. Z uwagi na ówczesne przepisy, że aby być właścicielem takiej pow. gruntów, trzeba było mieć uprawnienie rolnicze, grunty te zostały dołączone do gospodarstwa rodziców. Ok. 1990 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2009

Miejsce postojowe w lokalu niemieszkalnym

budynki i ich usytuowanie (dalej Rozporządzenie), zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsca

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2010

Możliwości obrony przez dłużnika przed egzekucją prowadzoną na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

podjąć działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia. Przerwanie biegu przedawnienia następuje: przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2010

Współmałżonek odpowiada za długi małżonka jeżeli wyraził zgodę na ich zaciągnięcie

tylko na mnie. Czy nieruchomość tą mogą wierzyciele zająć, skoro tylko ja jestem wpisana do księgi wieczystej?

Zgodnie z treścią art. 41 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 stycznia 2011

Podział majątku pomiędzy byłymi konkubentami

opisu stanu faktycznego mamy do czynienia z nakładami poczynionymi na nieruchomość stanowiącą własność osób trzecich. W przypadku zatem nakładów poczynionych na rzecz należącą do osoby trzeciej, może istnieć kilka podstaw prawnych do zwrotu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2011

Obowiązek dowodowy w procesie cywilnym

Pozwany w trakcie postępowania sądowego, w którym powód dochodził kwoty 20.000 zł, uznał roszczenie do kwoty 10.000 zł oraz podniósł zarzut potrącenia do kwoty 10.000 zł. Powód nie kwestionował, iż pozwany zapłacił mu kwotę 10.000 zł, jednak z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Rozwiązanie małżeństwa wymaga przeprowadzenia rozprawy

aby uprawnienie do rozwiązania małżeństwa posiadał inny organ niż sąd albo rozwiązanie małżeństwa możliwe było na podstawie umowy etc. Nie wdając się w niepotrzebne szczegóły do rozstrzygnięcia pozostają zagadnienia proceduralne związane z

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 331  |  332  |  333  |  334  |  335 … 2814 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.