Kalendarz przedsiębiorcy: 25-05-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+ugody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+ugody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28093 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Firma windykacyjna, która kupiła dług nie może domagać się spłaty kwoty wyższej niż wartość zadłużenia wynikająca z umowy

Państwo spróbować uzyskać informację w banku co do dokonanej cesji. Z opisu stanu faktycznego wynika, że firma windykacyjna nadużywa prawa żądając zawarcia ugody na warunkach, które są nie tylko nie korzystne ale wręcz sprzeczne z przepisami prawa

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Możliwość przesłuchania w charakterze świadka za wykroczenie skarbowe

Mam sprawę o wykroczenie skarbowe związane z posiadaniem kilku paczek papierosów bez znaków akcyzy. Dostałem wezwanie do stawienia się w Urzędzie Celnym w sprawie o wykroczenie skarbowe w charakterze świadka. Czy muszę się stawić na to wezwanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 lutego 2013

Pobyt pozwanego w zakładzie karnym nie wstrzymuje przeprowadzenia sprawy cywilnej

Mąż przebywa obecnie w zakładzie karnym. Za kilkanaście dni ma wyznaczony termin w sprawie cywilnej (stawiennictwo obowiązkowe) jako pozwany. Czy jest możliwość przełożenia tej sprawy do momentu opuszczenia zakładu karnego?

Zgodnie z treścią art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 stycznia 2013

Postępowanie w razie oszustwa

prokuratora. Otrzyma Pan wówczas wezwanie do stawienia się celem złożenia zeznań, wówczas może Pan za pokwitowaniem przekazać oryginał posiadanych dokumentów (pokwitowanie). O tym, czy są przesłanki do skierowania aktu oskarżenia i ewentualnie przeciwko komu

Słowa kluczowe: oszustwo, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 lutego 2008

Wygaśnięcie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania

się później dowiedziałam 100 tys. zł. a jedynym jego zabezpieczeniem jest poręczenie cywilne 3 poręczycieli, z których żaden nie spełniał warunków do spłaty tak dużego kredytu (koleżanka prosiła mnie o poręczenie 15 tys. zł i kredyt miał mieć kilka

Słowa kluczowe: tytuł wykonawczy, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 marca 2008

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

Dostałam wezwanie do zapłaty za abonament RTV od 2007r. do 2012r w kwocie 1.200 zł plus odsetki 400 zł. Odpisałam powołując się na art. 118 kodeksu cywilnego, że do roszczeń dotyczących opłaty abonamentowej stosuje się okres do 3 lata wstecz

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Możliwość spłaty części długu przez współdłużnika

konkubentem, który odchodząc zabrał ze sobą samochód. Dzwoniłam do Banku z prośbą aby zabrali samochód, jednak nic się nie działo. Mówiłam gdzie auto stoi, kiedy i gdzie go można zabrać, jednak bez rezultatu. Po kliku miesiącach konkubent stwierdził, że został

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2008

Wyzbywanie się składników majątku przez dłużnika może stanowić przestępstwo

uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tym samym najkorzystniejszym rozwiązaniem byłoby zawarcie ugody z wierzycielem, a jeżeli zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości – być może złożenie do sądu takiego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Wniosek o przywrócenie terminu a zażalenie

opisanym stanie faktycznym Sąd wezwał Pana do sprecyzowania wniesionego pisma (czy ma ono charakter zażalenia czy wniosku). Pan na wezwanie Sądu sprecyzował, iż jest to zażalenie, więc nie może teraz Pan domagać się aby pismo to zostało potraktowane jako

Słowa kluczowe: zażalenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Dochodzenie roszczenia z weksla

sporządzeniem na piśmie wezwania skierowanego do osoby, która jest dłużnikiem wekslowym , które zawiera informacje o przedstawieniu weksla do jego wykupu czyli zapłaty. Wezwanie takie winno zawierać informację o sumie dłużnej (kwocie jaka wynika z weksla

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2011
« Poprzednia 1 … 216  |  217  |  218  |  219  |  220 … 2810 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.