Kalendarz przedsiębiorcy: 20-07-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawezwanie+do+ugody
Podżeganie do popełnienia przestępstwa - Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.
Art. 18 § 2 kodeksu karnego

Odpowiada jak za podżeganie, kto w celu skierowania przeciwko innej osobie postępowania karnego nakłania ją do popełnienia czynu zabronionego. Art. 24 kodeksu karnego
 
Wyszukiwana fraza:

wezwanie+do+ugody

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 28145 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Mandat za jazdę bez biletu trzeba zapłacić w całości, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę w ratach

obaw o skierowanie sprawy do egzekucji, to zawarcie ugody w sprawie spłaty długu. W ugodzie takiej dłużnik zobowiązuje się względem wierzyciela do spłaty długu w ratach, w określonych terminach i wysokościach (np. w ratach miesięcznych). W przypadku

Słowa kluczowe: przewóz, umowa przewozu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2010
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Koszty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

, to w jakiej wysokości?

Nie zrealizowanie postanowień z ugody wiąże się z tym, że Pani mąż będzie mógł skierować sprawę o zapłatę kwoty, do jakiej się Pani zobowiązała na drogę egzekucji sądowej. Jeżeli ugoda nie zawiera żadnych informacji o

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2008

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zamieszkującej wspólnie i opiekującej się małoletnim

zatrudnienia.

O wstrzymaniu całej procedury eksmisyjnej może zadecydować jedynie wierzyciel, który złożył pozew o opróżnienie lokalu. Powinna Pani zatem wystąpić do wierzyciela (właściciela mieszkania), aby wstrzymał procedurę eksmisji, składając

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Odbiór wezwania do sądu i podpis innej osoby na tym wezwaniu

Pracuję w firmie, gdzie czasem policjantom uda się zatrzymać złodziei kabli, ktorzy nas notorycznie okradają, to sprawa dociera do sądu. Sąd wzywa pracowników na rozprawę wysyłając imienne wezwanie do naszego biura. Wezwanie jest odbierane przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 listopada 2006

Uprawnienia w przypadku naruszenia dóbr osobistych

podstawie której ustalą Państwo odpowiednie odszkodowanie lub zadośćuczynienie dla Pani. Jednakże do zawarcia takiej ugody wymagana jest wola sprawcy oraz Pani jako poszkodowanej, a także zgodne warunki na jakich ugoda zostanie zawarta. Porady

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2008

Świadek ma obowiązek zeznawać

Leczę się u psychiatry na przewlekłą chorobę psychiczną i przyszło do mnie wezwanie żeby stawić się w osobie świadka na sprawę przeciwko kurierowi który przywłaszczył sobie utarg. No i mam problem, bo bardzo możliwe, żebym go poznał, ale boję się

Słowa kluczowe: świadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 grudnia 2007

Nienależne świadczenie - zapłaone i wyegzekwowane środki przez komornika

świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia. Powinien Pan wystosować wezwanie do zapłaty kwoty jaką Pan uiścił na rachunek kancelarii, powołując się na dokonane wpłaty. Jeżeli wezwanie to nie osiągnie skutku w postaci zwrotu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 października 2007

Wykroczenie nieuzasadnionego wezwania policji

mojego męża. Sumą czego stwierdziła, że interwencja policji była bezzasadna i że w stosunku do mnie zostanie złożony wniosek do sądu o ukaranie. Sprawa jest kuriozalna, wezwani policjanci mimo, że mąż zachowywał się arogancko i agresywnie mnie chcą ukarać

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 stycznia 2008

Brak świadomości uzasadnia powództwo o ustalenie nieistnienia zawartej umowy

możliwości wyegzekwowania ode mnie zadłużenia. Z ugody się wywiązywałem, wpłacając miesięcznie kwotę 1000 zł. Gdy jednak z powodów finansowych, nie miałem możliwości wpłaty kwoty zgodnie z zawarta ugodą, wierzyciel wystąpił do sądu, wskutek czego otrzymałem

Słowa kluczowe: powództwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2010

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

dokonywać czynności np. sprzedaży samochodu, darowizny innego mieszkania na rzecz członków rodziny itp.? Czy złożenie powództwa chroni mnie przed egzekucją banku, do czasu zakończenia postępowania sądowego z developerem?

Jeżeli chodzi o rozporządzaniem

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008
« Poprzednia 1 … 196  |  197  |  198  |  199  |  200 … 2815 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.