Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawarunki umorzenia
 
Wyszukiwana fraza:

warunki umorzenia

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 44 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Warunkowe umorzenie

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste

Słowa kluczowe: warunkowe umorzenie
Data utworzenia: 24 listopada 2006

Czy umorzenie postępowania karnego oznacza, że jest się karanym

właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa (art. 66. § 1 kodeksu karnego - dalej kk). Z

Słowa kluczowe: karne prawo, umorzenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2006

Osoba wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne jest osobą skazaną

karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają

Słowa kluczowe: KRK, rejestr karny, skazany, sprawa karna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 maja 2010

Spółdzielnia mieszkaniowa obowiązana jest zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu

lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Dobrowolne poddanie się karze jest możliwe w sprawie o występek

wymierzył mu określoną karę bądź środek karny, bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek o dobrowolne poddanie się karze zostanie uwzględniony w przypadku gdy zostaną łącznie spełnione następujące warunki: czyn zarzucany oskarżonemu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Spłata długów z poprzedniego małżeństwa

należności, jeśli mąż nie posiada żadnego majątku (tzn, czy kiedyś może dojść do umorzenia?) No i mam nadzieje, ze mój majątek wniesiony do obecnego związku małżeńskiego nie podlega tej egzekucji komorniczej.

Podstawą ustalenia odpowiedzialności i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 października 2006

Złóż do ZUS wniosek o umorzenie zaległych składek!

Abolicja dotyczy zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za lata 1999-2009 r. Podstawowym warunkiem jest to, że nie mogą to być zaległe składki za zatrudnionych pracowników. Dzięki abolicji część aktywnych jeszcze przedsiębiorców będzie mogła stanąć na nogi. Jednak każdy kij ma dwa końce. Zła wiadomość jest taka, że ten…

Data utworzenia: 15 stycznia 2013

Będą zmiany w pomocy państwa przy spłacie kredytów

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Projekt nowelizacji zakłada przedłużenie o pięć lat, tj. do końca 2017 r…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 14 września 2012

Będzie nowelizacja przepisów o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Dotychczasowa praktyka funkcjonowania Funduszu ujawniła niektóre obszary, które utrudniają wypłatę niezaspokojonych…

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 10 czerwca 2011

Na abolicji składek ZUS skorzystają także nieuczciwi przedsiębiorcy

Osoby, które mają należności wobec ZUS za lata 1999-2009 z tytułu działalności gospodarczej, już od najbliższego wtorku będą mogły ubiegać się ich umorzenie. Na abolicji skorzystają nie tylko przedsiębiorcy, którym ZUS naliczył dług z powodu niejasnych przepisów, ale także ci, którzy celowo w tym czasie nie płacili składek. Ustawa abolicyjna…

Data utworzenia: 13 stycznia 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.