Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawalne
Wyszukiwana fraza:

walne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 91 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykup mieszkania przed nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

nowelizacji, jeżeli walne zgromadzenie wyrazi zgodę w drodze uchwały, to zarząd spółdzielni dokona rozliczenia następujących kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia po dniu 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, tak bowiem stanowi – art. 36 § 5 i § 6 ustawy powołanej na wstępie. Zgodnie z art. 39 § 1 ustawy walne zgromadzenie zwołuje zarząd po upływie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego dlatego też to zarząd

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Obowiązki członków spółdzielni

spółdzielni do ponownego wniesienia udziału a tylko przewiduje –zgodnie z art. 90 § 2 Pr.sp. możliwość podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie zobowiązującej członków spółdzielni do wcześniejszego wpłacenia udziałów niż to przewiduje statut. Czyli jeśli

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Wypłata wynagrodzenia dla wspólnika w spółce kapitałowej

umowie spółki lub uchwale wspólników. Jest to szczególny rodzaj wynagrodzenie, które wypłacane jest z tytułu powołania. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 14 lutego 2012 roku sygn. akt I ACa 1391/11 uznał, że walne zgromadzenie może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 czerwca 2014

Zgromadzenie wspólników nie naruszać zasady reprezentacji spółki przez zarząd

, czy pełnomocnictwo jest aktualne należy stwierdzić, że nie - jest ono wadliwe od samego początku (od chwili jego udzielenia), gdyż organ jakim jest Walne Zgromadzenie przekroczył zakres swoich kompetencji. Uprawnienie do ustanowienia pełnomocnika do

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Sejm odrzucił poselski projekt ustawy o spółdzielniach

Sejm odrzucił w trzecim czytaniu poselski projekt ustawy o spółdzielniach. Za przyjęciem projektu głosowało 201 posłów, za jego odrzuceniem było 211 posłów.

Data utworzenia: 31 sierpnia 2011

Walne zgromadzenie spółdzielni

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Do kompetencji walnego zgromadzenia spółdzielni należą wszystkie istotne sprawy powiązane z jej działalnością. Walne zgromadzenie pełni funkcję uchwałodawczą i kontrolną.

Data utworzenia: 14 września 2014

Jakie uprawnienia należą do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia?

Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Jako osoba prawna działa przez swoje organy. Najwyższym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie.

Data utworzenia: 13 października 2014

Prawo do dywidendy w spółce komandytowo-akcyjnej

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Choć tytułowa spółka jest zaliczana do zbioru spółek osobowych…

Kategoria: Biznes
Data utworzenia: 9 lutego 2015

Zwołanie walnego zgromadzenia spółki publicznej

Sąd Okręgowy rozpoznając zażalenie uczestnika postępowania – Zakładów Dziewiarskich M. S.A. na postanowienie Sądu Rejonowego powziął istotne wątpliwości i na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne sformułowane w sentencji swojego postanowienia. Zagadnienie to powstało na tle następującego…

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 marca 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 10 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.