Kalendarz przedsiębiorcy: 25-07-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównawalne
Wyszukiwana fraza:

walne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 91 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kapitał zapasowy

akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga walne zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego

Data utworzenia: 22 listopada 2006
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Porządek obrad i zwołanie walnego zgromadzenia stowarzyszenia

Sprawa dotyczy Stowarzyszenia o osobowości prawnej. Zgodnie ze statutem, Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest m. in. przez zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej. Otóż Komisja Rewizyjna złożyła do Zarządu wniosek o zwołanie

Słowa kluczowe: stowarzyszenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2007

Nie wszystkie pełnomocnictwa wymagają opłaty skarbowej

Czy od pełnomocnictwa udzielonego na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy należy uiścic opłatę skarbową?

Obecnie zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku, o opłacie skarbowej, opłacie skarbowej podlega złożenie

Słowa kluczowe: opłata skarbowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 czerwca 2009

Wykluczenie członka ze spółdzielni

przyczyny wykreślenia. Należy pamiętać, że wykluczenia albo wykreślenia może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie spółdzielni. Organ, do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w sprawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Odwołanie członka zarządu spółdzielni

odwołać się od tej decyzji do Zebrania Przedstawicieli, które jest najwyższym organem spółdzielni.

Art. 35 ustawy prawo spółdzielcze (dalej PrS) określa, iż członka organu (walne zgromadzenie, zarząd, rada nadzorcza) powołuje się poprzez wybory do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 czerwca 2006

Członkowi stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się od uchwały zarządu stowarzyszenia do walnego zebrania członków stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia swoją uchwałą zawiesza jednego z członków Stowarzyszenia w terminie - do odwołania swojego postanowienia. Czy w związku z tym Zebranie Walne może taką decyzję anulować, unieważnić, etc. mając do tego podstawy prawne tak jak ma

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2011

Powołanie w skład zarządu nie powoduje automatycznego nawiązania stosunku pracy

czlonkami zarządu..

Zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, (art. 49 § 2) członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada lub walne zgromadzenie. Stosunek zatrudnienia na

Słowa kluczowe: spółdzielnia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 listopada 2008

Zmiana zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

jakim jest rada, więc w praktyce Walne Zgromadzenie Udziałowców winno podjąć na tym samym posiedzeniu dwie uchwały, jedną o odwołaniu poprzednich członków zarządu oraz następną o powołaniu na to miejsce nowych członków zarządu. Porady prawne

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 stycznia 2009

Odwołanie członka zarządu a roszczenia ze stosunku pracy

jubileuszowej w ramach świadczeń dodatkowych, które przewiduje tzw. ustawa kominowa. Rada Nadzorcza wystąpiła z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia (Minister Skarbu Państwa) o przyznanie nagrody jubileuszowej w wysokości 200% miesięcznego wynagrodzenia. Walne

Słowa kluczowe: odwołanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Fikcyjny prezes - odpowiedzialność członka zarządu

okresie powinna Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie Udziałowców (w zależności od zapisów w statucie) podjąć odpowiednią uchwałę o powołaniu na kolejną 3 letnią kadencję. Odpowiedni zapis o przedłużeniu umowy (o pracę, cywilnoprawnej) powinien także

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 10 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.