Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównauznanie długu
Wyszukiwana fraza:

uznanie długu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 45 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Przedawnienie roszczenia firmy telekomunikacyjnej

składać jakiekolwiek odwołanie do sądu (np. o przedawnienie długu), po ilu latach taki dług jest przedawniony? Czy jedynym moim wyjściem jest zaplata za dług, którego w ogóle nie powinno być?

Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Przedawnienie roszczenia o zapłatę rachunku telefonicznego

była podpisana w marcu 2003 ostatnia wpłata była we wrześniu 2003 r. Czy można podpisywać jeszcze jedną ugodę lub pertraktować jakieś nowe warunki.

Firma windykacyjna przysłała do Pani pismo celem uznania długu, co spowoduje przerwanie biegu

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2007

Windykacja należności przez firmę windykacyjną

była podpisana w marcu 2003 ostatnia wpłata była we wrześniu 2003 r. Czy można podpisywać jeszcze jedną ugodę lub pertraktować jakieś nowe warunki.

Firma windykacyjna przysłała do Pani pismo celem uznania długu, co spowoduje przerwanie biegu

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2007

Niedozwolone saldo debetowe

mojego wniosku?

Jeżeli dług powstał pięć lat temu, to jeżeli nie nastapiło przerwanie biegu przedawnienia (np. poprzez np. uznanie długu, czynność przed sądem itp.) doszło do przedawnienia roszczenia. Zgodnie z art. 731 kc roszczenia wynikające ze

Słowa kluczowe: bankowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 września 2006

Przedawnienie odsetek od należności głównej

o odsetki za opóźnienie staje się w pełni samodzielnym roszczeniem i ulega przedawnieniu zgodnie z art. 118 k.c. Należy jednak pamiętać, że bieg okresu przedawnienia może być przerywany (np. poprzez uznanie długu) lub zawieszany. Po przerwaniu biegu

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Przedawnienie roszczeń wynikających z ugody zawartej z bankiem

; przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji. Zawarcie ugody stanowi uznanie długu, a więc wówczas nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Nadto

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2010

Przedawnienie nie jest umorzeniem długów

przysługuje – czyli, jeżeli dłużnik wniesie o zmianę terminu płatności, rozłożenie jej w ratach, albo choćby podpisem potwierdzi saldo zadłużenia, to należy uznać to za uznanie długu, które przerwało bieg przedawnienia; 3. przez wszczęcie mediacji

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2008

Firma windykacyjna, która kupiła dług nie może domagać się spłaty kwoty wyższej niż wartość zadłużenia wynikająca z umowy

Moja córka trzy lata temu podpisała umowę kredytową z bankiem na kwotę 20.000 zł. Kredy ten staraliśmy sie spłacać, ale dalsze spłacanie długu jest niemożliwe z uwagi na pogorszony stan zdrowia córki. Bank dług odsprzedał firmie windykacyjnej

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2010

Firma windykacyjna może żadać zapłaty przedawnionego roszczenia

Sprawa dotyczy długu z tyt. pożyczki bankowej. W lipcu 2007 roku zmarł mój ojciec. Po miesiącu bank się upomniał o niezapłaconą ratę kredytu. O kredycie nic nie wiedziała mama i dowiedziała się o nim dopiero z upomnienia przysłanego przez bank. Mama

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2013

Na przedawnienie trzeba powołać się przed sądem

telekomunikacyjne określa przepis artykułu 118 Kodeksu Cywilnego, który przewiduje trzyletni termin przedawnienia dla takich roszczeń. Upływ okresu przedawnienia nie oznacza jednak, że dochodzi automatycznie do umorzenia długu, pozwany o zapłatę dłużnik winien w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.