Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównauwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 9 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi do projektu planu

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga zachowania właściwego trybu ustawowego

postępowanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy składać wnioski i uwagi do planu. Uwagi do projektu planu miejscowego

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 maja 2010

Odwołanie od decyzji ustalającej drogę wewnętrzną do nieruchomości

marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu…

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2007

Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód

Data utworzenia: 1 lipca 2013

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, przyjmowany w formie uchwały właściwej rady gminy, który ma na celu określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenu oraz rozmieszczenie inwestycji

Data utworzenia: 30 sierpnia 2012

Czy można zaskarżyć uchwałę o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt prawa miejscowego uchwalany przez radę właściwej gminy w celu dokładnego określenia przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenia inwestycji celu publicznego

Data utworzenia: 27 maja 2013

Jak podzielić bez planu?

Podział geodezyjny nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z „przepisami odrębnymi” lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Data utworzenia: 14 stycznia 2013

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy do wyłącznych kompetencji każdej gminy. Studium uwarunkowań jest dokumentem sporządzanym dla całego

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 lipca 2013

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

Opracowane na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przez Łukowicz Świerzewski & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 15 listopada 2012
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.