Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaustrój ustawowy majątkowy
 
Wyszukiwana fraza:

ustrój ustawowy majątkowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 15 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Majątek wspólny małżonków

Do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z…

Data utworzenia: 21 października 2006

Wspólność ustawowa

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.Do…

Data utworzenia: 4 października 2006

Majątek osobisty małżonków

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą: przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym…

Data utworzenia: 21 października 2006

Jaka jest różnica pomiędzy rozwodem i separacją

istnieje ustawowy ustrój majątkowy dzielą majątek dorobkowy pomiędzy siebie. Dziecko nie uczestniczy w podziale majątku wspólnego. Nie ma także znaczenia przy podziale majątku czy osoba, która ma prawo np. do części nieruchomości zamieszkuje w niej czy też

Słowa kluczowe: rozwód, separacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2006

Zajęcie rachunku spółki gdy dłużnikiem jest tylko jeden ze wspólników

pieniężne należące do spółki, także stanowią własność łączną wspólników. Konstrukcja prawna własności łącznej wspólników jest zasadniczo zbliżona do własności łącznej jaka przysługuje małżonkom, w których małżeństwie obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy. Sam

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2009

Wykupione mieszkanie spółdzielcze w czasie trwania małżeństwa co do zasady stanowi majątek współny małżonków

nie zawarli majątkowej umowy małżeńskiej wyłączającej lub modyfikującej ustawowy ustrój majątkowy oraz w stosunku do których wspólność nie została wyłączona orzeczeniem sądu (art. 52 k.r.o.) lub ustała z mocy prawa (art. 53 k.r.o.). Do wspólności

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Przymusowy ustrój majątkowy

Zawarcie małżeństwa powoduje co do zasady powstanie ustawowego ustroju majątkowego pomiędzy małżonkami. Oczywiście prawo zna od tej reguły pewne wyjątki – np. w sytuacji zawarcia intercyzy, zarówno przed jak i po ślubie. Rozdzielność majątkowa nie jest jednak uzależniona wyłącznie od woli małżonków – prawo przewiduje bowiem okoliczności…

Kategoria: Kodeksy
Data utworzenia: 23 stycznia 2014

Małżeńska wspólność majątkowa

Zawarcie małżeństwa rodzi w polskim systemie prawnym różne doniosłe skutki. Jednym z nich jest związanie małżonków ustrojem majątkowym podlegającym regulacjom ustawowym, określanego także mianem wspólności ustawowej.

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 11 grudnia 2012

Czy dla zawarcia umowy kredytu bankowego należy uzyskać zgodę współmałżonka?

Wzięcie kredytu bez zgody współmałżonka, a nawet wbrew jego woli jest na gruncie obowiązujących przepisów prawnych jak najbardziej możliwe. Wiąże się to jednak z szeregiem różnych konsekwencji prawnych.

Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2012

Rozdzielność majątkowa czy rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków? Praktyczny poradnik

. Prawo rodzinne dopuszcza bowiem zawieranie tzw. małżeńskich umów majątkowych, zwanych też intercyzą, które kreują inny aniżeli ustawowy ustrój majątkowy. Dzisiejszy poradnik poświęcamy dwóm z nich: rozdzielności majątkowej i rozdzielności majątkowej z

Data utworzenia: 19 maja 2015
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.