Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaustawa o ordynacji podatkowej
 
Wyszukiwana fraza:

ustawa o ordynacji podatkowej

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 54 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podatek VAT od umowy o dzieło

Skarbowego, celem wydania indywidualnej interpretacji podatkowej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Zgodnie z Art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu

Słowa kluczowe: podatek, podatek vat, umowa o dzieło
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 października 2007

Nadpłata podatku od spadków i darowizn

, składając równocześnie skorygowaną deklarację podatkową. Podstawą prawną jest Art. 75 § 1 ordynacji podatkowej, zgodnie z którą, jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 maja 2007

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

upłynął termin płatności podatku. Oczywiście bieg terminu przedawnienia takiego zobowiązania może ulec przerwaniu lub zawieszeniu w określonych okolicznościach wskazanych w przepisach Ordynacji podatkowej. Przepisy ustawy o opłatach

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012

Jeżeli osiągasz dochody musisz zapłacić podatek dochodowy

, odprawy pieniężne, odszkodowania), 52, 52a i 52c (zwolnienie dochodu z obligacji Skarbu Państwa itp.), oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W Pana przypadku uzyskiwany dochód podlega opodatkowaniu

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 marca 2008

Przedawnienie podatku od nieruchomości

upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednakże w myśl art. 70 § 4 Ordynacji, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 lutego 2013

Ulga podatkowa przy sprzedaży nieruchomości

na różnorodne interpretacje podatkowe prowadzone przez urzędy skarbowe, powinien Pan zwrócić się do właściwego dla Pana Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej zgodnie z art. 14 Ordynacji podatkowej

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2010

Unikanie płacenia podatku jest przestępstwem

uważać zgodnie z treścią art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 01.12.2005 roku

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2011

Resort finansów planuje zmiany w przepisach, które usprawnią ściganie przestępstw podatkowych

Dzięki planowanym przez Ministerstwo Finansów zmianom w Ordynacji podatkowej w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa podatkowego organy ścigania będą miały większe niż do tej pory możliwości sprawdzenia przelewów bankowych czy operacji na

Data utworzenia: 20 czerwca 2013

Czy zapłata opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi to jedyny sposób jej wygaśnięcia?

Nie – bowiem art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odsyła wprost do Ordynacji podatkowej, a więc również do działu III który reguluje kwestie innych sposobów wygaśnięcia zobowiązania z tego tytułu.

Data utworzenia: 15 października 2013

Czy jest możliwe prowadzenie kontroli podatkowej w stosunku do byłych wspólników spółki cywilnej?

Spółka cywilna jest umową cywilnoprawną, przez którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Cechą charakterystyczną spółki cywilnej jest to, że przedsiębiorcami są jej wspólnicy, ale na gruncie przepisów podatkowych…

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 29 grudnia 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 Następna »
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.