Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaustawa o gospodarce nieruchomościami
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 70 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykup mieszkania po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

, jeżeli wykupię za ok. 2 miesiące mieszkanie, czy powinnam się wstrzymać z wykupem?

Ustawa z dnia 6 lipca 2007 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych ustaw, została zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu przekazana pod

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2007

Zamiana mieszkania wykupionego od gminy

obowiązek co do zasady spoczywa na osobie, która wykupiła od gminy lokal mieszkalny. Bonifikata udzielana jest przy wykupie lokalu mieszkalnego od gminy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (dalej GospNierU

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2012

Nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa podlegającej ochronie rezerwatowej

nieruchomości przez Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami, która stanowi, że z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. Z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2009

Wywłaszczenie nieruchomości

wywłaszczenie należy się odszkodowanie. Podobnie stanowi obecnie obowiązująca ustawa o gospodarce nieruchomościami z 1997 roku (art. 128). Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej mówi jasno, iż wywłaszczenie jest możliwe jedynie za słusznym odszkodowaniem. Mając

Słowa kluczowe: nieruchomość, wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 sierpnia 2007

Wywłaszczenie nieruchomości pod drogi

napisać pismo i wg jakich kryteriów przyznawane jest takie odszkodowanie (kto wycenia tą część nieruchomości)? Ile czasu ma organ publiczny na wypłatę rekompensaty?

Kwestię odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości pod budowę dróg reguluje ustawa o

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 października 2007

Okres prawa żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przez Gminę zalezy od daty zawarcia umowy

czy też jednak wiążące są zarówno dla Urzędu i dla mnie przepisy ustawy już nieaktualnej, które są zapisane w akcie notarialnym z 1999 roku ?

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku, o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Zwrot bonifikaty Gminie za wykupione mieszkanie

stosuje się w przypadku zbycia: na rzecz osoby bliskiej, pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego; pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa. Wcześniej obowiązująca ustawa o gospodarce nieruchomościami przewidywała okres 10 letni

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Wykup mieszkania komunalnego przez żonę zmarłego najemcy

komunalnych reguluje powołana wyżej ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2007

Zbycie mieszkania wykupionego od gminy

mieszkania na rzecz siostry jednego dnia, czy tych formalności można będzie dokonać dopiero po określonym prawnie terminie?

Obecnie ma nastąpić zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami. Projekt ustawy zakłada w art. 1 pkt. 21 noweli, że przepisu o

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 września 2007

Zapłata za wylicytowaną w przetargu nieruchomość

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W art. 41 ust. 1 tej ustawy stanowi, że organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie

Słowa kluczowe: przetarg
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.