Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównauprawnienia zawodowe
 
Wyszukiwana fraza:

uprawnienia zawodowe

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 62 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste - wniosek aktualizacyjny

PDF DOCX

Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym, użytkowanie wieczyste jest związane z tzw. opłatą roczną, której uiszczanie należy do obowiązków wieczystego użytkownika. Opłata ta jest zawsze wskazana w umowie wieczystego użytkowania i płaci się ją na rzecz właściciela nieruchomości – Skarbu Państwa, właściwej jednostki samorządu terytorialnego…

Data utworzenia: 28 maja 2013

Nauczyciel w uczelni niepublicznej nie korzysta z przepisów urlopowych określonych w Karcie nauczyciela

i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. Ponadto wyżej określeni nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników po nowelizacji kodeksu pracy

Kodeks pracy, określając uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców w związku z podnoszeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z a rt. 103 1 § 1 k.p. przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w

Słowa kluczowe: kwalifikacje
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 września 2010

Nabycie uprawnień nauczyciela mianowanego a rozwiązanie stosunku zatrudnienia

ulegnie zmianie i nie stanie się ex lege stosunkiem pracy z tytułu mianowania. Zasadniczo więc pomimo nabycia uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela mianowanego nie będą przysługiwały Pani takie uprawnienia jak nauczycielowi zatrudnionemu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 maja 2014

Szykują się zmiany na rynku usług prawniczych

zasadach świadczenia usług prawniczych wprowadzi nowy zawód - doradcy prawnego i określi uprawnienia i kompetencje zawodowe tych osób. W ustawie znajddą się także przepisy określające wymagania, których spełnienie będzie niezbędne do wykonywania tego zawodu

Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 20 listopada 2006

Refundacja za zatrudnienie młodocianego pracownika tylko do 15 listopada

Pracodawca zatrudniający osobę młodocianą, która kształci się w formie szkolnej ma czas do 15 listopada 2007 roku, aby złożyć wniosek o przyznanie refundacji do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży właściwego ze względu na miejsce odbywania młodocianego przygotowania zawodowego. Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia…

Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 września 2007

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe?

Jedna z podstawowych zasad prawa pracy brzmi pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przy czym za podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Zasada ta jednak nie uprawnia pracownika do tego…

Kategoria: Praca
Data utworzenia: 12 stycznia 2015

Doskonalenie zawodowe rzeczoznawców majątkowych

W dniu 12 maja 2008 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Stanowi ono wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej…

Data utworzenia: 15 maja 2008

Zawodowe kursy kwalifikacyjne dla dorosłych

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 września 1991 r., przez zawodowe kursy kwalifikacyjne należy rozumieć kursy, których program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, których ukończenie

Data utworzenia: 13 września 2012

Warunek udziału w postępowaniu – uprawnienia.

koncesje, licencje, uprawnienia zawodowe czy zezwolenia). Przykładem zamówień do realizacji których niezbędne będą uprawnienia są np. postępowanie na regularne przewozy osób w ramach drogowego transportu krajowego, postępowania na odbiór i transportu

Data utworzenia: 31 stycznia 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 7 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.