Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa hipoteki
 
Wyszukiwana fraza:

umowa hipoteki

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 73 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa przelewu praw do odszkodowania z tytułu zawartego ubezpieczenia

DOCX PDF

Umowa przelewu praw do odszkodowania z tytułu zawartego ubezpieczenia

Słowa kluczowe: cesja, ubezpieczenie
Data utworzenia: 20 maja 2011

Zabezpieczenie umowy przewstępnej

sprzedaży. Co w przypadku jeżeli sprzedający posiada długi. Czy mogę się jakoś zabezpieczyć w umowie przedwstępnej sprzedaży tak aby nikt jej nie podważył i żaden z wierzycieli nie przejął mieszkania na poczet starych długów sprzedającego.

Umowa

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 marca 2011

Wygaśnięcie wierzytelności lub zrzeczenie się zabezpieczenia hipotecznego stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki

Umową cesji nastąpił przelew wierzytelności na innego wierzyciela. Umowa nie zawierała jednak postanowienia o jednoczesnym przekazaniu praw wynikających z wpisu hipoteki przymusowej ustanowionej celem zabezpieczenia tej wierzytelności. Dłużnik

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2010

Hipoteka wygasa jeżeli cesja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową kaucyjną nie określa przelania także praw z tej hipoteki

. Umowa w tym zakresie nic nie mówi. Czy w takim przypadku nabywca wierzytelności może dokonać przepisania tej hipoteki na siebie?

Zgodnie z treścią art. 107 u.k.w.h. do przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną nie stosuje się przepisów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Umowa sprzedaży nieruchomości zawarta pod warunkiem

). Z Pana opisu wynika, że umowa w postaci aktu notarialnego przeniesie od razu własność nieruchomości na nabywcę (nie będzie żadnej umowy przedwstępnej). Tym samym, jeżeli warunek o ustanowieniu hipoteki będzie rozwiązujący (czyli uznany z mocy prawa

Słowa kluczowe: nieruchomość, warunek
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2006

Poręczyciel kredytu nie nabywa własności nieruchomości zabezpieczonej hipoteką

bank) może dochodzić spłaty kredytu ze wszelkich ustanowionych zabezpieczeń prawnych oraz z całego majątku dłużnika. Pan jednak nie ma możliwości przejęcia czy to hipoteki czy nieruchomości. Zasadniczo w Pana interesie jest egzekucja sądowa z

Słowa kluczowe: poręczenie, umowa poręczenia
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Umowa przedwstępna może poprzedzać zawarcie innej umowy, w tym o sprzedaż wykupionego mieszkania

zawarcie (potwierdzenie) umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego. Umowa ta może przewidywać zarówno ustanowienie hipoteki kaucyjnej na nieruchomości, a także strony mogą zgodnie z art. 777 k.p.c. poddać się egzekucji swoich wzajemnych roszczeń na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2011

Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną

Mój wierzyciel na podstawie wyroku sądowego dokonał wpisu hipoteki kaucyjnej przymusowej na mojej nieruchomości. Następnie ten wierzyciel przelał wierzytelność pochodzącą z tego wyroku sądowego na inną osobę, przy czym umowa przelewu wierzytelności

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2008

Na przejęcie długu bank musi wyrazić zgodę

zmiany osoby dłużnika. Bank udzielając kredytu na określonych warunkach dokonał wówczas oceny Pańskiej zdolności kredytowej, z uwzględnieniem również sytuacji makro gospodarczej. Należy zaznaczyć, że co do zasady bank winien (mimo ustanowionej hipoteki na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2011

Dokumenty niezbędne do sprzedaży mieszkania własnościowego

będzie także umowa kredytowa a także oświadczenie banku jeżeli w umowie sprzedaży ma znaleźć się także informacja o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku. W przypadku umowy sprzedaży, zawieranej przez pełnomocnika konieczny będzie także

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 lipca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 8 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.