Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30988 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

zameldowania w lokalu/domu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu/domu (art. 9 ust. 2b cyt. ustawy). Powinien Pan wezwać niechcianego lokatora, aby opuścił Pana dom np. z terminem na miesiąc naprzód na

Słowa kluczowe: eksmisja, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Błąd w sztuce lekarskiej

powszechnie przyjętymi zasadami wiedzy medycznej. Błąd lekarski nie jest pojęciem kodeksowym, przepisy nie definiują go, ani nie określają skutków prawnych. Jest to pojęcie tradycyjne, używane przez lekarzy i prawników. Obecnie stosuje się podział błędów na

Słowa kluczowe: błąd lekarski, odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2006

Podział majątku wspólnego małżonków

Prowadzę działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Urzędzie Miejskim. Jestem w trakcie rozwodu. Czeka mnie podział majątku. Mam pytanie: czy wartość maszyn, urządzeń, materiałów do produkcji, towarów handlowych wyprodukowanych przeze mnie i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lipca 2006

Zasady naliczania odsetek przez firmę windykacyjną

może zażądać aby wierzyciel (w tym wypadku firma windykacyjna) przekazał pokwitowanie, z którego wynika w jaki sposób zaksięgował wpłatę, tj. ile pieniędzy zaksięgowano ma spłatę odsetek a ile na spłatę należności głównej. Należy zaznaczyć, że jeżeli

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 sierpnia 2006

Dobrowolne ubezpieczenie społeczne

był zatrudniony na podstawie umowy o pracę do dnia 10 czerwca. 30-dniowy termin na złożenie wniosku o dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe upływa 10 lipca. Przykład 2 Adam Nowak do 20 maja wykonywał umowę zlecenia. 30-dniowy termin na

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne
Typ: Porada
Data utworzenia: 21 września 2006

Podział majatku wspólnego małżonków

Chodzi mi wskazanie jak najtańszego sposobu podziały majątku zgodnie z propozycją w pozwie rozwodowym. Czy zrobić to przed notariuszem, w sądzie czy podczas rozprawy rozwodowej (ewentualnie na odrębnej rozprawie). Poszukujemy jak najtańszego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 października 2006

Odzyskanie zasądzonych wyrokiem zaocznym należności

gdyż do dnia dzisiejszego pozwany nie wypłacił mi zasądzonych pieniędzy.

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. W tym wypadku przyjmuje się

Słowa kluczowe: egzekucja, windykacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Jak kara grozi za fałszowanie dokumentacji przetargowej

Co grozi osobie pracującej na własny rachunek, która dopuściła się sfałszowania dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (wygrany przetarg). Czy sąd może orzec grzywnę np: w wysokości osiągniętej korzyści czy można za to iść do więzienia

Słowa kluczowe: fałszerstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 1 grudnia 2006

Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia

Kolega otrzymał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym dotyczący weksla kaucyjnego. Weksel był zabezpieczeniem umowy leasingu, która wygasła ponad 3 lata temu. Kwota na wekslu dotyczy ostatecznego rozliczenia, z którym leasingobiorca się nie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Podział majątku w trakcie rozwodu wg. prawa niemieckiego

małżeństwa) i wszystko wskazuje na to, że świadomie chce splajtować, aby majątek przejął ojciec, który jest udziałowcem w/w firmy, (po prostu częściowo sfinansował jej powstanie, na resztę są zaciągnięte kredyty), w tym przypadku separacja działa na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 26 lutego 2007
« Poprzednia 1 … 372  |  373  |  374  |  375  |  376 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.