Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30935 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Spadkibiercy testamentowi

Zmarła moja ciocia będąca współwłaścicielem dwóch nieruchomości. Co do jednej pozostawiła testament który wskazuje na moją siostrę, co do drugiej nie. Po postępowaniu spadkowym sąd wypowiedział się na temat spadkobierców ustawowych ale słowem nie

Słowa kluczowe: spadek, testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 czerwca 2006

Ważność testamentu

nieruchomości. Jeżeli dajmy na to, osoba jest właścicielem nieruchomości ale umiera przed np. dokonaniem zmian w księdze wieczystej. Nie znaczy to, że ta osoba nie jest właścicielem, po prostu wpis nie jest aktualny i osoba, która dokonała czynności

Słowa kluczowe: spadek, testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2006

Wykroczenie drogowe popełnione bez wiedzy właściciela pojazdu

potwierdzić przynajmniej kilkunastu świadków nie jest wystarczającym czynnikiem do przeniesienia adresata mandatów?

W tym przypadku organ nakładający mandat karny powinien skierować sprawę do sądu. Odmowa zapłaty mandatu przez osobę, na którą mandat karny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006

Wezwanie do zapłaty przedawnionego roszczenia

zatem nie wszczęto przeciwko Panu sprawy sądowej, ani długu Pan nie uznał (np. w jakimś piśmie przyznał Pan że dług jest ale nie będzie Pan za niego płacił), to roszczenie uległo przedawnieniu. Na zarzut przedawnienia jednakże należy się powołać

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006

Sąd w wyroku rozwodowym nie orzeka o opiece nad dzieckiem pełnoletnim

W marcu uprawomocnił się wyrok sądowy dot. rozwodu bez orzekania o winie mój i męża. Ja i były mąż mamy na utrzymaniu dwoje studiujących pełnoletnich dzieci. Sąd nie orzekł o opiece prawnej nad nimi. Chciałabym wiedzieć, jaka jest procedura

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2006

Majątek wspólny małżonków

kupi je na własność? Rodzice nie mają rozwodu. Czy tez już stracił te prawa dostając eksmisję?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 października 2006

Składniki majątku nabyte przez małżonka z jego majątku odrębnego

notarialny był tylko na moją osobę. Za środki ze sprzedaży poprzedniej ma być zakupiona nowa działka. Czy nowo nabyta działka będzie musiała być współwłasnością małżeńską, czy mogę zakupić ją tylko na swoje nazwisko?

Do majątku odrębnego każdego z

Słowa kluczowe: ustrój majątkowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 października 2006

Kasacja od postanowienia odmawiającego usunięcie danych z Centralnego Rejestru Skazanych nie przysługuje

Nie chcę figurować w Centralnym Rejestrze Skazanych. Wyrokiem sądu zostałem skazany za przestępstwo na karę grzywny, którą zapłaciłem w listopadzie 2006 roku. Złożyłem wniosek o zatarcie skazania w związku z zapłaceniem grzywny. Postanowienie sądu

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Wznowienie postępowania

Mam prawomocny wyrok w sprawie mojego dłużnika. Złożyłam wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na współmałżonka, ale sąd oddalił w obu instancjach oddalił mój wniosek. Dowiedziałam się jednak, że sąd nadał taką klauzulę na wyrok dotyczący tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 stycznia 2007

Ustanowienie obrońcy z urzędu

jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go wyznaczono. Zgodnie z art. 79 kpk w

Słowa kluczowe: adwokat, obrońca, prawo do obrony
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 365  |  366  |  367  |  368  |  369 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.