Kalendarz przedsiębiorcy: 15-10-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30932 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ponowne ustalenie kapitału początkowego przez ZUS

potwierdzone notarialnie). Zrobiłem to świadomie (tam giną dokumenty) liczyłem, że wezwą mnie osobiście w celu okazania oryginałów, w pouczeniu wskazują na sąd. Czy ZUS nie ma obowiązku wezwania delikwenta do usunięcia braków w dokumentach?

Niestety w tym

Słowa kluczowe: kapitał początkowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 września 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z całego majątu dłużnika nawet gdy nie był on zabezpieczeniem długu

Bank udzielił kredytu w kwocie kilkudziesięciu tysięcy. Okazał się nierzetelnym klientem. Twierdzi, że nie musi spłacać kredytu, bo bank nie ma żadnego zabezpieczenia, a on zwolnił się z pracy i pracuje obecnie na czarno. Posiada jednak

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia tak, jakby nie dożył otwarcia spadku

komunalne, np. przepisanie dziedziczonych dóbr na małoletnią córkę albo zrzeczenie się części mieszkania przez męża na rzecz jego matki?

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku sprowadza się do wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2009

Przedawnienie roszczeń o zachowek

Mieszkanie spółdzielcze w latach 80-tych przysługiwało obojgu małżonkom, którzy nie mieli rozdzielności majątkowej. Głównym najemcą był mąż, który 2 lata przed śmiercią złożył pismo w spółdzielni zrzekające się członkostwa i wkładu w całości na

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Odpowiedzialność dzieci pozamałżeńskich za długi rodziców

Czy dziecko pozamałżeńskie, noszące nazwisko ojca, odpowiada za jego długi na równi z dziećmi ze związku małżeńskiego?

Z puktu widzenia prawnego nie ma znaczenia czy dzieci pochodzą ze związku małżeńskiego, czy też spoza takiego związku

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2009

Przesłanki negatywne orzeczenia rozwodu

Jesteśmy małżeństwem od prawie 4 lat, po upływie prawie 2 i pól roku urodził się na syn. Mieliśmy juz jedna sprawę rozwodowa, pozew złożony przez męża w grudniu 2008 roku. Jednak sąd nie udzielił nam rozwodu z powodu prowadzenia wspólnego

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2009

Świadczenie emerytalne w przypadku zbiegu ze świadczeniem do renty z tytułu wypadku w pracy

Wkrótce przechodzę na wcześniejszą emeryturę. Do tej pory otrzymuję rentę wypadkową (wypadek w pracy). Czy z chwilą przejścia na wcześniejszą emeryturę, tracę całkowicie prawo do renty wypadkowej? A może przysługuje mi połowa bądź całość takiej

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 czerwca 2009

Dłuznik winien przechowywać pokwitowanie długu do końca okresu przedawnienia

została dokonana ciąży na dłużniku. Zgodnie z art. 462 § 1 k.c. dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Zwłaszcza w sytuacji gdy wierzyciel dochodzi swojej należności na drodze postępowania sądowego, żądanie pokwitowania

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 czerwca 2009

Dłużnik może żądać umorzenia egzekucji przyszłych rat alimentacyjnych jeżeli spłaci zaległości

Komornik na wniosek mojej żony wszczął egzekucję komorniczą zaległych alimentów. Ja w ciągu dwóch dni od otrzymania pisma od komornika o zajęciu mego wynagrodzenia, spłaciłem w całości moje zadłużenie (mam nawet teraz małą nadpłatę). Czy komornik

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2009

Podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości

przedmiotów nabytych w wyniku dziedziczenia lub darowizny, podlegają podatkowi dochodowemu na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 listopada 2009
« Poprzednia 1 … 339  |  340  |  341  |  342  |  343 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.