Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin płatności podatku akcyzowego
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30988 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pobieranie świadczenia rentowego uniemożliwia pobieranie świadczenia chorobowego

Rok temu zwróciłam się do pracodawcy o udzielenie mi rocznego urlopu bezpłatnego na poratowanie zdrowia. Urlop został mi udzielony połowy sierpnia tego roku. Jednak niedawno nastąpił nawrót mojej choroby i po skierowaniu mnie na komisję ZUS

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012

Sprawa karna związana z poświadczeniem podpisu

oskarżenia do sądu), związane poświadczeniem nieprawdy jakie związane jest ze złożeniem poświadczenia podpisu na umowie kredytowej. Praktycznie wszystkie banki wymagają aby umowa o kredyt była podpisywana przez kredytobiorcę w obecności pracownika

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2013

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne samochodu

, gdzie zrobiono dokładny przegląd. Stwierdzono, iż tylne zawieszenie jest do wymiany a przednie jest uszkodzone w mniejszym stopniu, ale je również trzeba poddać naprawie. Koszt remontu silnika wyceniono na kwotę ok 4 tysięcy złotych. Sprzedający

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 lutego 2007

Prawo najmu lokalu mieszkalnego także może podlegać podziałowi pomiędzy byłych małżonków

Mam mieszkanie kwaterunkowe - umowa najmu z gminą. Najemcą jestem ja i moja była żona. Po rozwodzie była żona opuściła mieszkanie i została wymeldowana administracyjnie. Nie wiem gdzie mieszka i nie łoży na czynsz mieszkaniowy. Od opuszczenia

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego przez osobę bliską stale zamieszkującą z najemcą

skład mieszkaniowego zasobu gminy. Jeżeli zatem na podstawie ustawy, gmina określi wymogi w zakresie najmu lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, gdyby weszła Pani na mocy ustawy w najem przedmiotowego lokalu, umowa najmu

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 listopada 2009

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

według numerów identyfikacyjnych VIN rama jest starsza (według serwisu tej marki). Otrzymałem w dniu wczorajszym pisemną reklamację wskazującą, że motocykl jest niezgodny z umowa, gdyż rama pojazdu jest z innego roku niż data produkcji wpisana w dowodzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2012

Poświadczenie dziedziczenia określa krąg spadkobierców

skład spadku. Dział spadku polega na podziale masy spadku pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Spadek może być podzielony pomiędzy spadkobierców albo drodze umowy pomiędzy nimi (jeżeli w grę wchodzi nieruchomość umowa musi być sporządzona w formie aktu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Komornik zablokował konto bankowe spółki na kwotę długu jednego wspólnika. Dług ten nie ma związku z działalnością naszej spółki, lecz powstał w związku z udziałem wspólnika w innej spółce

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Rodzice kupili w 1970 r. wspólnie z siostrą ojca działkę o pow. 5 ha i stali się posiadaczami 2,5 ha. Na umowie kupna nie figurowali a figurowała siostra taty jako właściciel całości. Później wspólnie z siostrą taty rodzice wybudowali na tej

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006

Najpierw dział spadku, potem darowizna

(art. 1037 k.c. - Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008
« Poprzednia 1 … 278  |  279  |  280  |  281  |  282 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.