Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30933 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prawo najmu lokalu mieszkalnego także może podlegać podziałowi pomiędzy byłych małżonków

Mam mieszkanie kwaterunkowe - umowa najmu z gminą. Najemcą jestem ja i moja była żona. Po rozwodzie była żona opuściła mieszkanie i została wymeldowana administracyjnie. Nie wiem gdzie mieszka i nie łoży na czynsz mieszkaniowy. Od opuszczenia

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego przez osobę bliską stale zamieszkującą z najemcą

skład mieszkaniowego zasobu gminy. Jeżeli zatem na podstawie ustawy, gmina określi wymogi w zakresie najmu lokali mieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, gdyby weszła Pani na mocy ustawy w najem przedmiotowego lokalu, umowa najmu

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 listopada 2009

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

według numerów identyfikacyjnych VIN rama jest starsza (według serwisu tej marki). Otrzymałem w dniu wczorajszym pisemną reklamację wskazującą, że motocykl jest niezgodny z umowa, gdyż rama pojazdu jest z innego roku niż data produkcji wpisana w dowodzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2012

Poświadczenie dziedziczenia określa krąg spadkobierców

skład spadku. Dział spadku polega na podziale masy spadku pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Spadek może być podzielony pomiędzy spadkobierców albo drodze umowy pomiędzy nimi (jeżeli w grę wchodzi nieruchomość umowa musi być sporządzona w formie aktu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Komornik może zająć rachunek bankowy należący do spółki cywilnej

Prowadzimy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Komornik zablokował konto bankowe spółki na kwotę długu jednego wspólnika. Dług ten nie ma związku z działalnością naszej spółki, lecz powstał w związku z udziałem wspólnika w innej spółce

Typ: Porada
Kategoria: egzekucja
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Nabycie nieruchomości przez zasiedzenie

Rodzice kupili w 1970 r. wspólnie z siostrą ojca działkę o pow. 5 ha i stali się posiadaczami 2,5 ha. Na umowie kupna nie figurowali a figurowała siostra taty jako właściciel całości. Później wspólnie z siostrą taty rodzice wybudowali na tej

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2006

Najpierw dział spadku, potem darowizna

(art. 1037 k.c. - Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Sprzedaż konsumencka wyłącza możliwość korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi z Kodeksu Cywilnego

Kupiłem telewizor w siedzibie sprzedawcy. Otrzymałem paragon i kartę gwarancyjną na 2 lata z adresami autoryzowanych przez producenta serwisów. Po około roku pojawiły się problemy z prawidłowym działaniem telewizora. Zgłosiłem się do serwisu

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009

Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania spadkowego

Trzydzieści kilka lat temu zakupiłem grunty o pow. 0,5 ha. Z uwagi na ówczesne przepisy, że aby być właścicielem takiej pow. gruntów, trzeba było mieć uprawnienie rolnicze, grunty te zostały dołączone do gospodarstwa rodziców. Ok. 1990 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2009

Jak obliczyć należny zachowek i ile kosztuje opłata sądowa

Rodzice za życia przepisali mieszkanie w zmian za dożywotnią opiekę, przy czym umowa o opiece była ustna. Po śmierci taty, mama znalazła się u mnie, gdyż obdarowana nie chciała się nią zaopiekować. Chcę napisać pozew o zachowek dla mnie i dla mamy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 maja 2011
« Poprzednia 1 … 278  |  279  |  280  |  281  |  282 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.