Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30988 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Płatnik składek może złożyć wniosek do ZUS o dokonanie zwrotu nadpłaty składek

Podpisałem umowę z NFZ ale okazało się, że nie opłaciłem składki w wyznaczonym terminie i umowa została zerwana, jednak nikt mnie o tym nie poinformował i płaciłem składki dalej aż do tego roku będąc przekonanym, że jestem ubezpieczony. W całym tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Okres prawa żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przez Gminę zalezy od daty zawarcia umowy

umowy. Skoro zatem w opisanej sprawie pierwotna umowa sprzedaży lokalu przez gminę zawarta została w 1999 roku, a więc pod rządami art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną na podstawie ustawy z

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

jednoosobowa, gdyż dla istnienia spółki jawnej konieczne jest zawiązanie jej co najmniej przez dwóch wspólników. Obecnie w przypadku likwidacji spółki na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, musi Pan wykonać to orzeczenie. Jedyna sytuacja, gdy spółka jawna

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008

Służebność przesyłu może zostać zasiedzona przez przeedsiębiorstwo przesyłowe

Przez pole mojego ojca przebiega rura gazowa, która została tam wkopana w latach 80 tych (przecina pole na odcinku ok 200m). Z tego co mi wiadomo, nie została sporządzona żadna umowa z gazownią. Jedyne co wiem, to że zostało wypłacone odszkodowanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 listopada 2009

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej

Jestem jednym z dwóch wspólników w spółce cywilnej. Umowę mamy standardową, zawartą na czas nieokreślony z podziałem po połowie. Chcę rozwiązać tą spółkę do końca września b. roku i rozpocząć działalność na własny rachunek od 1 października 2010

Słowa kluczowe: spółka cywilna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2010

Wykonywanie prawa zależnego przy tzw. dziełach towarzyszących

aby wydać swój kurs? Od czego to zależy? Są na to jakieś ścisłe przepisy czy firmy będące w posiadaniu tych programów same ustalają prawa związane z ich wykorzystaniem?

Dokumentacja związana z programem komputerowym stanowi tzw. dzieła

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 stycznia 2011

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

niezamierzone, nie miało na celu wykorzystanie tych dokumentów. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na to, że sytuacja tego typu związana była z wymaganiami nałożonymi na mnie przez przełożonego, które nie są adekwatne do moich możliwości przerobowych. Zdaję sobie

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010

Darowizna mieszkania dokonana przez osobę najbliższą

mojej osobie jest 100% pewnością, że mój brat nie będzie rościł praw do mieszkania? Jaka jest wysokość podatku od darowizny i czy w razie gdy darczyńca ma długi, to dokonanie darowizny ma jakieś skutki prawne dla niego?

Odpowiadając na Pani pytanie

Słowa kluczowe: darowizna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Można uchylić się od skutków złożonego oświadczenia o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

związanych z rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron. W art. 30 § 1 pkt. 1 k.p. (kodeksu pracy), przepisy jedynie określają, że umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron. Istota rozwiązania umowy o pracę na podstawie wzajemnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

mieniem wchodzącym w skład masy upadłości. W myśl art. 61 Prawa upadłościowego, z dniem ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości przeznaczoną na zaspokojenie wierzycieli. Przy upadłym pozostaje wprawdzie odpowiedni tytuł do składników

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 276  |  277  |  278  |  279  |  280 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.