Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30988 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Najem lokalu wchodzącego w skład wspólnej nieruchomości wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli

Jestem współwłaścicielem domu jednorodzinnego, podzielonego na trzy części (każda z części ma osobnego współwłaściciela), jeden ma połowę, następni dwaj po 1/4. W akcie notarialnym nie jest określone konkretnie kto i którego kawałka domu jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 sierpnia 2012

Z dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski podatnik także winien się rozliczyć

prawem polski podatnik (polski rezydent podatkowy, osoba zamieszkała na terytorium Polski) podlega opodatkowaniu w Polsce od wszystkich swoich dochodów, również uzyskanych za granicą. Sytuację tę może zmienić umowa międzynarodowa zawarta z krajem, w

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Podatek w przypadku zbycia odpłatnego nieruchomości nabytej przed 2007 rokiem przy zastososwaniu ulgi

W 2004 roku kupiłam w bloku mieszkanie, które zamieszkiwałam od 10 lat. W maju 2006 roku kupiłam dom, w którym obecnie mieszkam. Obecnie chcę sprzedać mieszkanie w bloku. Umowa u notariusza zostanie sporządzona w grudniu 2009 roku, ale kupujący

Typ: Porada
Data utworzenia: 19 listopada 2009

Odpowiedzialność za treści publikowane w Internecie

zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. Ponadto zgodnie z art. 6 § 2 k. k. czyn zabroniony uważa się za

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008

Akt Własności Ziemi stanowi podstawę do ujawnienia własności w księdze wieczystej

zagospodarowania przestrzennego teren, na którym znajduje się działka, przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową. Czy dla notariusza będzie to wystarczający dokument i działkę będę mógł nabyć ?

Dawniej bardzo często, zwłaszcza w stosunkach wiejskich

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Zniesienie wspówłasności lokalu mieszkalnego

Niezależnie od sądowego zniesienia współwłasności współwłaściciele mogą dokonać umownego zniesienia współwłasności na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy o zniesienie współwłasności, wówczas umowa taka określa sposób i tryb zniesienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 maja 2011

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

, skoro deweloper posiada moje pieniądze wpłacone na mieszkanie.

Naturą odstąpienia jest niezwłoczne anulowanie umowy ze skutkiem uznania jej za niebyłą ze względu na oznaczone uchybienia drugiej strony albo w ciągu pewnego umownie oznaczonego terminu

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

Członek zarządu w spółce cywilnej złożył rezygnację z pełnionej funkcji nie podając jednak powodu. Rezygnacja została złożona zgodnie ze statutem spółki na ręce przewodniczącego rady nadzorczej. Od kiedy osoba ta przestaje być członkiem zarządu i

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Sprzedaż, zamiana lub darowizna wykupionego mieszkania komunalnego

Jak na dzień dzisiejszy wyglądają przepisy odnośnie sprzedaży mieszkania komunalnego wykupionego od gminy z bonifikatą. Mieszkanie zostało wykupione w Warszawie w 2009 roku przez moją mamę (ona jest właścicielką na akcie notarialnym). Jest wpisana

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 stycznia 2010

Doliczenie wartości darowanego mieszkania do masy spadkowej, dla potrzeb wyliczenia należnego zachowku

przedmiotowe mieszkanie w wyniku powołania do spadku na mocy testamentu. W związku z tym mieszkanie takie jako zaliczone do masy spadkowej, uwzględniane jest przy obliczeniu należnego zachowku. Gdyby jednak została zawarta umowa dożywocia, w myśl a rt. 908§ 1

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010
« Poprzednia 1 … 275  |  276  |  277  |  278  |  279 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.