Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30932 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odpowiedzialność za treści publikowane w Internecie

zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. Ponadto zgodnie z art. 6 § 2 k. k. czyn zabroniony uważa się za

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 24 kwietnia 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Akt Własności Ziemi stanowi podstawę do ujawnienia własności w księdze wieczystej

zagospodarowania przestrzennego teren, na którym znajduje się działka, przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową. Czy dla notariusza będzie to wystarczający dokument i działkę będę mógł nabyć ?

Dawniej bardzo często, zwłaszcza w stosunkach wiejskich

Słowa kluczowe: nieruchomość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Zniesienie wspówłasności lokalu mieszkalnego

Niezależnie od sądowego zniesienia współwłasności współwłaściciele mogą dokonać umownego zniesienia współwłasności na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy o zniesienie współwłasności, wówczas umowa taka określa sposób i tryb zniesienia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 maja 2011

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

, skoro deweloper posiada moje pieniądze wpłacone na mieszkanie.

Naturą odstąpienia jest niezwłoczne anulowanie umowy ze skutkiem uznania jej za niebyłą ze względu na oznaczone uchybienia drugiej strony albo w ciągu pewnego umownie oznaczonego terminu

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

Członek zarządu w spółce cywilnej złożył rezygnację z pełnionej funkcji nie podając jednak powodu. Rezygnacja została złożona zgodnie ze statutem spółki na ręce przewodniczącego rady nadzorczej. Od kiedy osoba ta przestaje być członkiem zarządu i

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Sprzedaż, zamiana lub darowizna wykupionego mieszkania komunalnego

Jak na dzień dzisiejszy wyglądają przepisy odnośnie sprzedaży mieszkania komunalnego wykupionego od gminy z bonifikatą. Mieszkanie zostało wykupione w Warszawie w 2009 roku przez moją mamę (ona jest właścicielką na akcie notarialnym). Jest wpisana

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 stycznia 2010

Doliczenie wartości darowanego mieszkania do masy spadkowej, dla potrzeb wyliczenia należnego zachowku

przedmiotowe mieszkanie w wyniku powołania do spadku na mocy testamentu. W związku z tym mieszkanie takie jako zaliczone do masy spadkowej, uwzględniane jest przy obliczeniu należnego zachowku. Gdyby jednak została zawarta umowa dożywocia, w myśl a rt. 908§ 1

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lutego 2010

Płatnik składek może złożyć wniosek do ZUS o dokonanie zwrotu nadpłaty składek

Podpisałem umowę z NFZ ale okazało się, że nie opłaciłem składki w wyznaczonym terminie i umowa została zerwana, jednak nikt mnie o tym nie poinformował i płaciłem składki dalej aż do tego roku będąc przekonanym, że jestem ubezpieczony. W całym tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Okres prawa żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przez Gminę zalezy od daty zawarcia umowy

umowy. Skoro zatem w opisanej sprawie pierwotna umowa sprzedaży lokalu przez gminę zawarta została w 1999 roku, a więc pod rządami art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją dokonaną na podstawie ustawy z

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Likwidacja spółki jawnej poprzez przejęcie jej majątku

jednoosobowa, gdyż dla istnienia spółki jawnej konieczne jest zawiązanie jej co najmniej przez dwóch wspólników. Obecnie w przypadku likwidacji spółki na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, musi Pan wykonać to orzeczenie. Jedyna sytuacja, gdy spółka jawna

Słowa kluczowe: spółka jawna
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 września 2008
« Poprzednia 1 … 275  |  276  |  277  |  278  |  279 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.