Kalendarz przedsiębiorcy: 15-10-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30932 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Koszty windykacji należności - czy można obciążyć nimi dłużnika?

odsetek jest jak sam Pan powiedział oczywista. Za opóźnienie z zapłatą należności wierzycielowi należą się odsetki liczone od dnia wymagalności należności (termin zapłaty) do dnia ich uregulowania. Jeżeli umowa pomiędzy stronami nie przewiduje innych

Słowa kluczowe: windykacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 20 listopada 2006
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wykup mieszkania komunalnego przez żonę zmarłego najemcy

pierwszeństwa w ich nabyciu, w przypadku gdy umowa najmu została zawarta z nimi na czas nieoznaczony i gmina przeznaczy takie lokale do sprzedaży. Reasumując, jeśli gmina przeznaczyła przedmiotowy lokal do sprzedaży to Pani/Pana teściowa jako najemca ma

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2007

Wyrys z ewidencji gruntów jest niezbędnym dokumentem przy umowie sprzedaży nieruchomości

, że jest to podstawa do dokonania zmian w księdze wieczystej. Informacje jakie uzyskałem u dwóch notariuszy stwierdzają, że umowa może być podpisana, natomiast notariusz umówiony przez kupującego odmawia jej podpisania żądając dodatkowo mapy z Wydziału

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 czerwca 2008

Zapłata alimentów do rąk osoby trzeciej, która nie jest uprawniona do ich odbioru na mocy tytułu wykonawczego

Matka z dziećmi przebywa w Wielkiej Brytanii. Ma zasądzone na dwoje dzieci alimenty od ojca dzieci, który przebywa w kraju. Problem jest w tym, że ojciec płaci alimenty do rąk babci, bo nie ma z matka dzieci żadnego kontaktu. Czy ma nadal płacić

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2008

Sprzedaż przez dlużnika rzeczy po jej zajęciu nie wpływa na zajęcie, a dłużnik może ponieść odpowiedzialność karną za ten czyn

na nowego właściciela. Jeżeli chodzi o rozpoznanie przez sąd powództwa osoby trzeciej, to w opisanym stanie faktycznym sąd winien ustalić, czy zawarta umowa nie jest dotknięta wadą oświadczenia woli, co skutkować może jej nieważnością

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 grudnia 2011

Urlop bezpłatny udzielony pracownikowi na dokształcanie może być wliczony do okresu zatrudniania, od którego zależą uprawnienia pracownicze

ustaje, ale zgodnie z wolą stron zostaje czasowo zawieszony. Istotą urlopu bezpłatnego, udzielonego na podstawie art. 174 kodeksu pracy, jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy i zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłaty wynagrodzenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 sierpnia 2012

Bank nie może się domagać spłaty kredytu od współmałżonka jeżeli nie wyrażał on zgody na jego zaciągnięcie

) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub

Słowa kluczowe: bank, egzekucja, kredyt, majątek wspólny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2014

Rozdzielność majątkowa w czasie trwania małżeństwa

. Umowa taka winna być zawarta w formie aktu notarialnego (koszt aktu to 200 zł). Po zawarciu takiej umowy znoszącej wspólność małżeńską majątkową, każdy z małżonków nabywa wszelkie rzeczy do swojego majątku odrębnego. Umowa taka nie powoduje

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 lipca 2008

Zastaw rejestrowy

sądowego postępowania egzekucyjnego, ale - o ile umowa zastawnicza to przewiduje – także poprzez przejęcie przez zastawnika na własność przedmiotu zastawu, sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego przeprowadzanego przez notariusza lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Małżonkowie mają obowiązek przyczyniać się do zaspakajania potrzeb rodziny

Jestem w związku małżeńskim od wielu lat. Od paru miesięcy moja małżonka spotyka się z innym mężczyzną. W związku z tym zamierzam wnieść pozew o rozwód. W obecnej chwili mieszkamy wspólnie w wynajmowanym przeze mnie mieszkaniu, ale umowa najmu

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010
« Poprzednia 1 … 269  |  270  |  271  |  272  |  273 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.