Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30935 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Użytkownik wieczysty nieruchomości nie jest jej właścicielem

termin, na jaki umowa ta została zawarta, czyli maksymalnie 99 lat. W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste to Gmina lub Skarb Państwa jest jego właścicielem. Zgodnie z kodeksową zasadą superficies solo cedit to, cojest na trwałe związane z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Wykup mieszkania komunalnego w przypadku posiadania nieruchomości gruntowej

Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Posiadam też działkę budowlaną w tym mieście. Czy jest to przeszkodą w wykupieniu mieszkania komunalnego od gminy? A jak w akcie notarialnym działki budowlanej został zmieniony wpis na nieruchomość

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 grudnia 2009

Hipoteka wygasa jeżeli cesja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową kaucyjną nie określa przelania także praw z tej hipoteki

. Umowa w tym zakresie nic nie mówi. Czy w takim przypadku nabywca wierzytelności może dokonać przepisania tej hipoteki na siebie?

Zgodnie z treścią art. 107 u.k.w.h. do przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną nie stosuje się przepisów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

., który w zdaniu drugim § 1 wyraźnie stanowi, że prawo odstąpienia od umowy wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie, zaś w § 2, że w razie wykonania praw odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. Również w odniesieniu do odstąpienia na

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Zmiana stanowiska może nastąpić jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające

Pracodawca daje mi awans w postaci zmiany stanowiska pracy z rozszerzonym wachlarzem obowiązków za niższe wynagrodzenie, nie godzę się na to a mimo tego otrzymuję umowę zmieniającą. Czy to jest zgodne z prawem pracy?

Na podstawie podanych przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym jeżeli pracownik nie wykonuje jego wiążących poleceń

obowiązków w umowie ani w zakresie czynności dla Pani nie określono, wówczas zmianie powinna ulec umowa o pracę lub zakres czynności. Zmiana taka może zostać dokonana albo w wyniku porozumienia stron lub na podstawie art. 42 k.p. jako wypowiedzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne

nieważność dokonanej czynności prawnej. Zawarta zatem umowa przenosząca własność nieruchomości na cudzoziemca, który nie uzyskał zgody właściwego organu na nabycie jest bezwzględnie nieważna. Nieruchomość taka nie może być zatem skutecznie przeniesiona na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2010

Przelew wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną

Mój wierzyciel na podstawie wyroku sądowego dokonał wpisu hipoteki kaucyjnej przymusowej na mojej nieruchomości. Następnie ten wierzyciel przelał wierzytelność pochodzącą z tego wyroku sądowego na inną osobę, przy czym umowa przelewu wierzytelności

Słowa kluczowe: hipoteka
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2008

Odwołanie pełnomocnictwa może skutkować koniecznością zapłaty wynagrodzenia pełnomocnikowi

formy pisemnej umowa zlecenia, na mocy której osoba ta zajmowała się w Pani imieniu czynnościami związanymi z dochodzeniem tej wierzytelności na drodze sądowej i egzekucyjnej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Z treści art. 735 § 1 K.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 czerwca 2012
« Poprzednia 1 … 268  |  269  |  270  |  271  |  272 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.