Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30987 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odprawa w przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

organizacyjnych zmierzał do zmniejszenia zatrudnienia. Rozwiazanie umowy o pracę za porozumieniem stron Zgodnie z treścią art. 30 § 1 pkt. 1 k.p. (kodeksu pracy), umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron . Istota rozwiązania umowy

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

lokatorów przed bezzasadnym wypowiedzeniem stosunku najmu. Co do zasady umowa zawarta na czas określony, powoduje wygaśniecie stosunku najmu, a gdy zawarta została umowa na czas nieokreślony, to powody wypowiedzenia stosunku najmu są ograniczone przez prawo

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010

Czy diety i zwrot kosztów dojazdu do pracy jest wyłączony spod egzekucji

Jak wiem, nie podlegają egzekucji kwoty wypłacane na pokrycie wyjazdów służbowych. Proszę o sprecyzowanie , chodzi mi o to czy przepis ten dotyczy również zwrotu kosztów podróży na dojazd do pracy z miejsca zamieszkania oraz czy obejmuje

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 listopada 2007

Użytkownik wieczysty nieruchomości nie jest jej właścicielem

termin, na jaki umowa ta została zawarta, czyli maksymalnie 99 lat. W przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste to Gmina lub Skarb Państwa jest jego właścicielem. Zgodnie z kodeksową zasadą superficies solo cedit to, cojest na trwałe związane z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Wykup mieszkania komunalnego w przypadku posiadania nieruchomości gruntowej

Jestem najemcą mieszkania komunalnego. Posiadam też działkę budowlaną w tym mieście. Czy jest to przeszkodą w wykupieniu mieszkania komunalnego od gminy? A jak w akcie notarialnym działki budowlanej został zmieniony wpis na nieruchomość

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 grudnia 2009

Hipoteka wygasa jeżeli cesja wierzytelności zabezpieczonej hipoteką przymusową kaucyjną nie określa przelania także praw z tej hipoteki

. Umowa w tym zakresie nic nie mówi. Czy w takim przypadku nabywca wierzytelności może dokonać przepisania tej hipoteki na siebie?

Zgodnie z treścią art. 107 u.k.w.h. do przelewu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką kaucyjną nie stosuje się przepisów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 kwietnia 2010

Zgłoszenie wierzytelności po odstąpieniu od umowy zawartej z upadłym

., który w zdaniu drugim § 1 wyraźnie stanowi, że prawo odstąpienia od umowy wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie, zaś w § 2, że w razie wykonania praw odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą. Również w odniesieniu do odstąpienia na

Typ: Porada
Kategoria: Windykacja
Data utworzenia: 5 grudnia 2012

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Zmiana stanowiska może nastąpić jedynie poprzez wypowiedzenie zmieniające

Pracodawca daje mi awans w postaci zmiany stanowiska pracy z rozszerzonym wachlarzem obowiązków za niższe wynagrodzenie, nie godzę się na to a mimo tego otrzymuję umowę zmieniającą. Czy to jest zgodne z prawem pracy?

Na podstawie podanych przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2013

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym jeżeli pracownik nie wykonuje jego wiążących poleceń

obowiązków w umowie ani w zakresie czynności dla Pani nie określono, wówczas zmianie powinna ulec umowa o pracę lub zakres czynności. Zmiana taka może zostać dokonana albo w wyniku porozumienia stron lub na podstawie art. 42 k.p. jako wypowiedzenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 268  |  269  |  270  |  271  |  272 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.