Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30935 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego pomiędzy byłymi współmałżonkami

. Niezależnie od sądowego zniesienia współwłasności współwłaściciele mogą dokonać umownego zniesienia współwłasności na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy o zniesienie współwłasności, wówczas umowa taka określa sposób i tryb zniesienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013

Zmieszkiwanie bezumowne w lokalu mieszkalnym

. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że osoba zameldowana w Pana mieszkaniu przebywa tam na podstawie bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego, lub umowa taka została zawarta w formie ustnej, na co może powoływać się ta osoba i co po części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2007

Przesłanki wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego

najmu (zgodnie z przepisami umowa taka winna zostać zawarta na czas nieokreślony) może nastąpić jedynie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2008

Wstąpienie w najem lokalu komunalnego po śmierci najemcy

miejscowości, może stanowić przesłankę do odmówienia mi wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego? Czy przekazanie obecnie przez męża- synowi w formie darowizny – mieszkania własnościowego zmieniłoby naszą sytuacje odnośnie prawa do

Słowa kluczowe: lokal, lokal komunalny, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2007

Sposób liczenia terminu umowy lokaty

tj. 31 maja 2007 roku, jeżeli umowa nie zostanie zakończona zostaje ona przedłużona (na czas określony lub nieokreślony) np. do dnia 14 czerwca 2007 roku, to czas trwania tej lokaty należy liczyć łącznie tj. od dnia 18 maja b. roku do dnia jej

Słowa kluczowe: termin
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Odwołanie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie

bankowych, zastępowania przed sądami, urzędami w tych sprawach. Czy można to odwołać oświadczając na piśmie pełnomocnikowi, czy też należy sie udać do notariusza w tej sprawie? Czy odwołanie musi być zrobione u tego samego notariusza co upoważnienie

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 lutego 2008

Koszty związane z działem spadku, w tym koszty zastępstwa procesowego

Jesteśmy po ustaleniu spadku po ojcu. Spadek wynosi ok. 200.000 zł, przy czym spadkobiercami są współmałżonek i trójka dzieci. Chcę aby pozostali uczestnicy postępowania spadkowego spłacili mnie, gdyż spór ten odbija sie na moim zdrowiu. Ile będę

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 maja 2010

Odprawa w przypadku rozwiązania stosunku pracy z winy pracodawcy

organizacyjnych zmierzał do zmniejszenia zatrudnienia. Rozwiazanie umowy o pracę za porozumieniem stron Zgodnie z treścią art. 30 § 1 pkt. 1 k.p. (kodeksu pracy), umowa o pracę rozwiązuje się na mocy porozumienia stron . Istota rozwiązania umowy

Słowa kluczowe: odprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 stycznia 2011

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

lokatorów przed bezzasadnym wypowiedzeniem stosunku najmu. Co do zasady umowa zawarta na czas określony, powoduje wygaśniecie stosunku najmu, a gdy zawarta została umowa na czas nieokreślony, to powody wypowiedzenia stosunku najmu są ograniczone przez prawo

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010

Czy diety i zwrot kosztów dojazdu do pracy jest wyłączony spod egzekucji

Jak wiem, nie podlegają egzekucji kwoty wypłacane na pokrycie wyjazdów służbowych. Proszę o sprecyzowanie , chodzi mi o to czy przepis ten dotyczy również zwrotu kosztów podróży na dojazd do pracy z miejsca zamieszkania oraz czy obejmuje

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 267  |  268  |  269  |  270  |  271 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.