Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30989 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustanowienie służebności drogi umożliwia dostęp do nieruchomości

zagadnienie od strony praktycznej sąsiad nie będzie mógł korzystać z Pana działki w inny sposób aniżeli oznaczony w treści ustanowionej na jego rzecz służebności. Także do ewentualnej zmiany treści służebności konieczna będzie umowa między Panem, a sąsiadem i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Darowizna części majątku współnego pomiędzy małżonkami wymaga powstania rozdzielności majątkowej

Czy jest możliwe ażeby mąż mojej siostry, przekazał w formie darowizny swoją część mieszkania mojej siostrze (swojej żonie). Czy wystarczy umowa darowizny sporządzona u notariusza i czy będzie ona prawnie skuteczna (siostra na razie nie chce się

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Przyjmując wypowiedzenie zmieniające pracownik nie może skorzystać z przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w tym trybie

W maju b. roku w naszej firmie były zwolnienia grupowe. Moje stanowisko zostało zlikwidowane - specjalista ds. personalnych i kadr. Nie dostałam wypowiedzenia tylko propozycję zmiany stanowiska na kierownik ds. personalnych. W dniu 01.06.2012 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2012

Zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego pomiędzy byłymi współmałżonkami

. Niezależnie od sądowego zniesienia współwłasności współwłaściciele mogą dokonać umownego zniesienia współwłasności na podstawie zawartej w formie aktu notarialnego umowy o zniesienie współwłasności, wówczas umowa taka określa sposób i tryb zniesienia

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2013

Zmieszkiwanie bezumowne w lokalu mieszkalnym

. Z opisanego stanu faktycznego wynika, że osoba zameldowana w Pana mieszkaniu przebywa tam na podstawie bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego, lub umowa taka została zawarta w formie ustnej, na co może powoływać się ta osoba i co po części

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2007

Przesłanki wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego

najmu (zgodnie z przepisami umowa taka winna zostać zawarta na czas nieokreślony) może nastąpić jedynie na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2008

Wstąpienie w najem lokalu komunalnego po śmierci najemcy

miejscowości, może stanowić przesłankę do odmówienia mi wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego? Czy przekazanie obecnie przez męża- synowi w formie darowizny – mieszkania własnościowego zmieniłoby naszą sytuacje odnośnie prawa do

Słowa kluczowe: lokal, lokal komunalny, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 kwietnia 2007

Sposób liczenia terminu umowy lokaty

tj. 31 maja 2007 roku, jeżeli umowa nie zostanie zakończona zostaje ona przedłużona (na czas określony lub nieokreślony) np. do dnia 14 czerwca 2007 roku, to czas trwania tej lokaty należy liczyć łącznie tj. od dnia 18 maja b. roku do dnia jej

Słowa kluczowe: termin
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2008

Odwołanie pełnomocnictwa udzielonego notarialnie

bankowych, zastępowania przed sądami, urzędami w tych sprawach. Czy można to odwołać oświadczając na piśmie pełnomocnikowi, czy też należy sie udać do notariusza w tej sprawie? Czy odwołanie musi być zrobione u tego samego notariusza co upoważnienie

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 267  |  268  |  269  |  270  |  271 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.