Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30932 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Działanie nieuczciwej konkurencji

Jestem pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, a jednocześnie prowadzę dodatkowo działalność gospodarczą. Czy firmy z którymi prowadzę interesy jako przedsiębiorca, i które są jednocześnie kontrahentami dla mojego pracodawcy (bezpośrednio jako

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Fikcyjny prezes - odpowiedzialność członka zarządu

. Odpowiedzialność karna członka zarządu wiąże się np. z działaniem na szkodę spółki (np. zawarcie niekorzystnych kontraktów itp.). Co do możliwości rezygnacji z funkcji członka zarządu (prezesa zarządu) to można złożyć taką rezygnację w każdym czasie

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Wkład wspólnika do spółki cywilnej w postaci świadczenia usług, nie stanowi wykonania zlecenia bez wynagrodzenia

Jeżeli w umowie spółki cywilnej wspólnicy określili, że wnoszą do spółki własną pracę, to można stwierdzić, że praca ta jest świadczona na podstawie umowy zlecenie bez wynagrodzenia w myśl art. 750 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 861 § 1 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Staż pracy do nagrody jubileuszowej można liczyć tylko u jednego pracodawcy

innych organów - minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra. Artykuł ten przewiduje odrębne zasady regulacji wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, to znaczy w jednostkach, dla których

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 listopada 2012

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w ciąży

macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy. Przepis ten nie ma zastosowania jedynie w przypadku, gdy zawarta została umowa na okres próbny nie przekraczający 1 miesiąca oraz w zakresie umów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Miejsce postojowe w lokalu niemieszkalnym

zapis umowny mówiący o przyznaniu miejsca postojowego na płycie, nie odnosi się do miejsca garażowego w garażu wielostanowiskowym. Oba te pojęcia są odrębne od siebie. Dokonując interpretacji przedmiotowego zapisu, można wnosić, że umowa dotyczyła

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2010

Ustanowienie służebności drogi umożliwia dostęp do nieruchomości

zagadnienie od strony praktycznej sąsiad nie będzie mógł korzystać z Pana działki w inny sposób aniżeli oznaczony w treści ustanowionej na jego rzecz służebności. Także do ewentualnej zmiany treści służebności konieczna będzie umowa między Panem, a sąsiadem i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2014

Darowizna części majątku współnego pomiędzy małżonkami wymaga powstania rozdzielności majątkowej

Czy jest możliwe ażeby mąż mojej siostry, przekazał w formie darowizny swoją część mieszkania mojej siostrze (swojej żonie). Czy wystarczy umowa darowizny sporządzona u notariusza i czy będzie ona prawnie skuteczna (siostra na razie nie chce się

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Odszkodowanie uzupełniające związane z bezprawnym rozwiązaniem stosunku pracy

wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Przyjmując wypowiedzenie zmieniające pracownik nie może skorzystać z przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w tym trybie

W maju b. roku w naszej firmie były zwolnienia grupowe. Moje stanowisko zostało zlikwidowane - specjalista ds. personalnych i kadr. Nie dostałam wypowiedzenia tylko propozycję zmiany stanowiska na kierownik ds. personalnych. W dniu 01.06.2012 roku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 266  |  267  |  268  |  269  |  270 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.