Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30988 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

do pracy tylko w przypadku gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu. Pracownik może żądać także orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia (w czasie jego trwania), w przypadku ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego

takiej umowy jest możliwe dopiero gdy gmina jako Wynajmujący wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umowy najmu z dziadka na Panią. Dodatkowo w Pani sytuacji sprawa się bardziej złożona z uwagi na fakt ubezwłasnowolnienia Pani dziadka. Bowiem de facto umowa

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

pokryć zachowek za ta nieruchomość? Czy może podważać ważność tego prawa do zachowku, przez to, że była to umowa fikcyjna, mająca na celu zagwarantowanie prawa do zamieszkiwania? Sprawa jest juz w sądzie ale czy ewentualnie można zawrzeć ugodę? Czy ze

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011

Działanie nieuczciwej konkurencji

Jestem pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, a jednocześnie prowadzę dodatkowo działalność gospodarczą. Czy firmy z którymi prowadzę interesy jako przedsiębiorca, i które są jednocześnie kontrahentami dla mojego pracodawcy (bezpośrednio jako

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Fikcyjny prezes - odpowiedzialność członka zarządu

. Odpowiedzialność karna członka zarządu wiąże się np. z działaniem na szkodę spółki (np. zawarcie niekorzystnych kontraktów itp.). Co do możliwości rezygnacji z funkcji członka zarządu (prezesa zarządu) to można złożyć taką rezygnację w każdym czasie

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 maja 2007

Wkład wspólnika do spółki cywilnej w postaci świadczenia usług, nie stanowi wykonania zlecenia bez wynagrodzenia

Jeżeli w umowie spółki cywilnej wspólnicy określili, że wnoszą do spółki własną pracę, to można stwierdzić, że praca ta jest świadczona na podstawie umowy zlecenie bez wynagrodzenia w myśl art. 750 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 861 § 1 k.c

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2008

Staż pracy do nagrody jubileuszowej można liczyć tylko u jednego pracodawcy

innych organów - minister właściwy do spraw pracy na wniosek właściwego ministra. Artykuł ten przewiduje odrębne zasady regulacji wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, to znaczy w jednostkach, dla których

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 listopada 2012

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w ciąży

macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy. Przepis ten nie ma zastosowania jedynie w przypadku, gdy zawarta została umowa na okres próbny nie przekraczający 1 miesiąca oraz w zakresie umów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Miejsce postojowe w lokalu niemieszkalnym

zapis umowny mówiący o przyznaniu miejsca postojowego na płycie, nie odnosi się do miejsca garażowego w garażu wielostanowiskowym. Oba te pojęcia są odrębne od siebie. Dokonując interpretacji przedmiotowego zapisu, można wnosić, że umowa dotyczyła

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 stycznia 2010

Ustanowienie służebności drogi umożliwia dostęp do nieruchomości

zagadnienie od strony praktycznej sąsiad nie będzie mógł korzystać z Pana działki w inny sposób aniżeli oznaczony w treści ustanowionej na jego rzecz służebności. Także do ewentualnej zmiany treści służebności konieczna będzie umowa między Panem, a sąsiadem i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 lutego 2014
« Poprzednia 1 … 266  |  267  |  268  |  269  |  270 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.