Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30932 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy, która nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupujący

Sprzedałam samochód osobowy. W ogłoszeniu, które umieściłam na portalu internetowym podałam, iż samochód jest wyposażony w system ABS, o czym byłam przekonana. Teraz otrzymałam list od kupującego, w którym to kupujący żąda obniżenia ceny sprzedaży

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego

Pracuję na uczelni wyższej na podstawie umowy o pracę, w której rodzaj wykonywanej pracy jest zaznaczony jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Teraz uczelnia wymaga od pracowników podpisania dodatkowego dokumentu w postaci oświadczenia dotyczącego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Odpowiedzialność żony za zaciągnięte długi przez męża bez jej zgody

Kilka dni temu mój mąż przyznał się, że jest hazardzistą i od 3 lat gra. Zaciągnął kredyty i zapożyczył się u kilku ludzi łącznie na kilkadziesiąt tysięcy złotych, oczywiście wszystko bez mojej wiedzy. Ja jestem osobą nie pracującą, zajmuję się

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2012

Składki ZUS przy zatrudnieniu i świadczeniu usług w spółkach powiązanych

pracodawcę z pracownikiem stosunek pracy oraz dodatkowo umowa cywilnoprawna zawarta przez pracownika z pracodawcą a także zawarta z osobą trzecią, jeżeli wykonywana jest na rzecz pracodawcy. Pracownik wykonujący pracę na podstawie wymienionych umów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 maja 2014

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym

wypowiedzenia umowy o pracę zawartą na czas nieokreślony, tym bardziej, że zawarta ma być nowa umowa na czas określony. Naszym zdaniem z opisanego stanu faktycznego może wynikać, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z

Słowa kluczowe: nauczyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Stosunek pracy członka zarządu spółdzielni

spółdzielni może być albo umowa o pracę lub powołanie. Sąd Najwyższy stwierdził, że z przepisu art. 52 § 1 Prawa Spółdzielczego wynika wprawdzie możliwość zatrudniania członków zarządu spółdzielni na podstawie powołania, ale w zależności od

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2009

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

rzecz, będzie mógł żądać odpowiedniego ich uwzględnienia w podziale. Zniesienie współwłasności nieruchomości co do zasady może odbyć się na drodze umowy zawartej pomiędzy współwłaścicielami (umowa musi być zawarta w formie aktu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

do pracy tylko w przypadku gdy umowa o pracę uległa rozwiązaniu. Pracownik może żądać także orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia (w czasie jego trwania), w przypadku ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego

takiej umowy jest możliwe dopiero gdy gmina jako Wynajmujący wyrazi zgodę na przeniesienie praw z umowy najmu z dziadka na Panią. Dodatkowo w Pani sytuacji sprawa się bardziej złożona z uwagi na fakt ubezwłasnowolnienia Pani dziadka. Bowiem de facto umowa

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Ugoda może być zawarta w sądzie do czasu wydania przez sąd orzeczenia w tej sprawie

pokryć zachowek za ta nieruchomość? Czy może podważać ważność tego prawa do zachowku, przez to, że była to umowa fikcyjna, mająca na celu zagwarantowanie prawa do zamieszkiwania? Sprawa jest juz w sądzie ale czy ewentualnie można zawrzeć ugodę? Czy ze

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 stycznia 2011
« Poprzednia 1 … 265  |  266  |  267  |  268  |  269 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.