Kalendarz przedsiębiorcy: 20-01-2019 Pisemne oświadczenie o wyborze sposobu… (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30988 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Niedopłata ceny za zakup domu.

Kupujący zablokował cześć pieniędzy na poczet odbioru domu przez inspektora nadzoru budowlanego. Czy jest to zgodne z prawem? Gdzie mogę ubiegać się o brakującą sumę.

Wszystko zależy od zawartej pomiędzy stronami umowy. Jeżeli w zawartej

Słowa kluczowe: cywilne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Nabyta nieruchomość przez jednego małżonka wchodzi do majątku wspólnego

notarialny był zawarty na nas oboje, a Pani w urzędzie jednak stwierdziła, że nie może do tego dojść ponieważ umowa najmu jest tylko sporządzona na mnie. Wiem, że mogę w późniejszym czasie dokonać darowizny na małżonkę, ale to się wiąże z dodatkowymi kosztami

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 czerwca 2008

Najeca dokonując ulepszeń lokalu mieszkalnego powinien uzyskać zgodę wynajmującego

wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób rozliczeń z tego tytułu. Jeżeli taka umowa nie została zawarta, a Pan dokonał tych ulepszeń, które przekraczały Pańskie obowiązki związane z utrzymaniem lokalu, to Wynajmujący może żądać usunięcia

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2009

Działalność gospodarcza a podział majątku małżeńskiego

, sprzęt muzyczny, fachowa literatura itp. Także na zasadzie wyjątku składnikiem takim może być samochód np. dla taksówkarza. Natomiast samochód służący tylko dojazdowi do pracy np. w zawodzie księgowego, lekarza nie będzie należał już do majątku odrębnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Zapisobiorca nabywa prawo stanowiące przedmiot zapisu już w momencie otwarcia spadku

przeniesienie własności nieruchomości w formie aktu notarialnego, jak tego wymagają art. 156 i 158 KC. Przepisy nie określają jednak czy ma być to umowa sprzedaży, umowa darowizny, ważne jest jednak aby spadkobierca dokonał odpowiednich czynności prawnych aby na

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lutego 2010

Darowizna a uprawnienie do zachowku

dokonaną darowizną, to mogą na podstawie art. 908 kc, zawrzeć umowę o dożywocie. Polega ona na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku

Słowa kluczowe: darowizna, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2007

Brak informowania udziałowca o działalności spółki

najbliższego zgromadzenia wspólników. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może przyznać te uprawnienia, wspólnikom reprezentującym mniej niż jedną dziesiątą

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 listopada 2007

Prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego nie jest uzależnione od zameldowania w tym lokalu mieszkalnym

ma własne mieszkanie.

W opisanym stanie faktycznym można stwierdzić, że zamieszkuje Pan lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego jakim jest zawarta prawdopodobnie ustnie umowa użyczenia. Jak każda umowa, również taka może zostać wypowiedziana

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 października 2011

Opodatkowanie podatkiem VAT leasingu transgranicznego

transgraniczny tzn. zwykły leasing z tym że leasingodawca nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak najbardziej taka umowa jest dopuszczalna i zgodna z prawem, czyli legalna. Nie ma żądnych przeszkód co do jej zawarcia i wykonania. W opisanej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Zakaz konkurencji musi być określony w umowie zawartej z pracownikiem

Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w spółce akcyjnej na stanowisku dyrektora. W ramach umowy o pracę został pisemnie zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Pracy zawierającego m.in. klauzę o zakazie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 252  |  253  |  254  |  255  |  256 … 3099 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.