Kalendarz przedsiębiorcy: 20-08-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30904 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot nakładów poczynionych z majątku współnego małżonków na majątek osobisty jednego z małżonków

Mój małżonek otrzymał nieruchomość w postaci gruntu oraz rozpoczętej budowy domu od rodziców w formie darowizny. Obdarowanym pozostał tylko on (byliśmy już w tym czasie małżeństwem). Dokończenie budowy(po uprzednim przepisaniu pozwolenia na budowę

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 sierpnia 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Lokator nawet jak opuścił mieszkanie obowiązany jest do płacenia czynszu najmu

, prąd, wodę. Co mogę zrobić w tej sprawie żeby odzyskać pieniądze?

Zawarta pomiędzy stronami umowa może przestać obowiązywać w sytuacji upływu terminu na jaki została zawarta, w przypadku wypowiedzenia jej postanowień przez jedną ze stron lub

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Spadkobiercy po uzyskaniu postanowienia o nabyciu spadku mogą dokonać działu spadku

podziału majątku spadkowego, tzn. rozporządzić przedmiotami spadkowymi w ten sposób, aby opisać które przypadną każdemu ze spadkobierców przypadną. Umowa taka jeżeli dotyczy nieruchomości, winna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, w pozostałych

Słowa kluczowe: dział spadku, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2008

Dokonanie zajęcia kredytu przez komornika

oznaczony lub nieoznaczony do przechowywania jego środków pieniężnych oraz jeśli umowa tak stanowi do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. W efekcie więc w przypadku zajęcia rachunku bankowego dochodzi do zajęcia wierzytelności o wydanie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 kwietnia 2014

Można żądać zwrotu pożyczki nawet jak nie było umowy pisemnej

udzielona na 12 miesięcy od 22.11.2010 roku, do dnia dzisiejszego nie została spłacona.

Umowa pożyczki o wartości przekraczającej 500 zł winna być zawarta na piśmie, co wynika z treści art. 720 § 2 k.c. (kodeksu cywilnego). Jednakże brak zachowania formy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2011

Adwokat nie może obciążyć strony przeciwnej kosztami porady prawnej

. Jedynie w przypadku gdy sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego i sąd zasądził od strony przeciwnej zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wówczas pełnomocnik jakim był w takiej sprawie adwokat może domagać się bezpośrednio zapłaty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 października 2011

Prawa autorskie do projektu i obowiązek zaplaty za nieodebrany projekt

sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie. Sama umowa nie musi być zawarta w formie pisemnej. W tym przypadku, na podstawie

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

odpowiednim jej postanowieniu np. punkcie, paragrafie – dotyczy to zwłaszcza umów najmu okazjonalnego. Osoba wynajmująca nie składa zgłoszenia do urzędu skarbowego jeżeli nie jest to umowa najmu okazjonalnego lecz powinna zgłosić dochody uzyskane na podstawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Zawarcie umowy w wyniku aukcji elektronicznej

organizator aukcji udziela przybicia na rzecz licytanta, który złożył najkorzystniejszą- w rozumieniu warunków aukcji - ofertę (art. 70 2 § 2 k.c.). Umowa, co do zasady, zostaje zawarta z chwilą udzielenia przybicia (art. 70 2 § 2 k.c.), chyba, że jej

Słowa kluczowe: aukcja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2010

Pełnomocnictwo do podpisania rozwiązania umowy najmu

Wynająłem mieszkanie mężczyźnie na podstawie pisemnej umowy na 1 rok. Po odmowie zapłaty za mieszkanie i zużyte media pomimo moich trzech pism z wyznaczeniem terminu zapłaty (potwierdzonych odbiorem) dalej nie płaci. Wczoraj konkubina tego Pana

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, pełnomocnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lipca 2007
« Poprzednia 1 … 250  |  251  |  252  |  253  |  254 … 3091 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.