Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaumowa+zawierana+na+odległość
Umowa przedwstępna -

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.
Art. 389 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

umowa+zawierana+na+odległość

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 30933 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

gminy, gdy sprzeda nieruchomość innemu nabywcy, z informacji o przetargu umowa dzierżawy przechodzi na nabywcę art. 678 § 1 k.c. albo czy mogę żądać unieważnienia przetargu, jeżeli tak to, na jakiej podstawie?

Odpowiadając na zadane przez Panią

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Uprawnienia inwestora w razie nie skończenia prac remontowych przez wykonawcę

przewidziały, że przedmiotem konkretnej umowy o roboty budowlane jest nie cały obiekt, lecz jego część. Sama umowa o roboty budowlane (dotyczy także remontu), winna być stwierdzona na piśmie. Brak zachowania formy pisemnej nie ma tu skutku nieważności samej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2008

Nabycie uprawnień nauczyciela mianowanego a rozwiązanie stosunku zatrudnienia

powyżej wskazanych przypadkach będzie Pani miała możliwość kontynuowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy jako nauczyciel mianowany. Oczywiście w obu przypadkach podstawą Pani zatrudnienia będzie umowa o pracę na czas

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 maja 2014

Nabycie własnych udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa. Pozostali wspólnicy tj. dwie spółki z o. o. zaproponowały aby nabywcą udziałów była sama spółka, a nie dotychczasowi wspólnicy jak mówi umowa. Chciałbym zapytam o jakie są konsekwencję ewentualnej mojej zgody na

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2006

Ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

Jestem żonaty lecz nie mieszkam z żoną. Wyrok sądowy utrzymał nasze małżeństwo ze względu na dobro dzieci. Chcę wybudować sobie dom za pieniądze moje i moich rodziców lecz nie chcę by żona miał coś do tego (prędzej czy później pewnie i tak się

Słowa kluczowe: rozdzielność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2007

Koszt zniesienia współności majątkowej małżonków

. od nadwyżki ponad 1 000 000 zł Umowa majątkowa małżeńska to umowa, mocą której małżonkowie rozszerzają, ograniczają lub wyłączają wspólność ustawową. Umowa taka może być też zawarta przed zawarciem związku małżeńskiego. Dla ważności

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 stycznia 2007

Zbycie ekspektatywy a skutki podatkowe

zawartej umowy z deweloperem, umowa przyrzeczenia podlegać będzie podatkowi od czynności cywilnoprawnych. W myśl art. 4 pkt. 1 cytowanej ustawy obowiązek zapłaty podatku w przypadku umowy sprzedaży ciąży na kupującym, a podstawę opodatkowania stanowi

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 lutego 2008

Bezumowne przechowanie rzeczy

W latach 2003 - 2004 wynajmowałem na podstawie bezterminowej umowy najmu budynek pod działalność gospodarczą (magazyn). Wynajmujący opuszczając obiekt nie wywiózł wszystkich składowanych towarów. Nie stawił się mimo wezwań (tylko telefonicznych

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 lipca 2006

Aport do spółki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych

Żona wynajmuje budynek gospodarczy na zasadzie najmu prywatnego, bez zarejestrowanej działalności gospodarczej. Zamierzamy rozszerzyć wspólnotę majątkową na mnie i następnie zawiązać spółkę cywilną na najem budynku. Czy będzie istniała konieczność

Słowa kluczowe: aport, podatek
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 listopada 2007

Wspólnik spółki cywilnej jest jej przedstawicielem ustawowym

Czy wspólni spółki cywilnej, prowadzący sprawy spółki cywilnej na podstawie przedstawicielstwa ustawowego (art. 866 w zw. z art. 96 k.c.) jest związany ze spółką stosunkiem prawnym - przedstawicielstwa.

Zgodnie z art. 866 k.c. w braku

Słowa kluczowe: wspólnik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 marca 2008
« Poprzednia 1 … 248  |  249  |  250  |  251  |  252 … 3094 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.